Ledenadministratie

U heeft een vraag en wilt met ons e-mailen:
> Ons e-mailadres is ledenservice@knltb.nl
> Vermeld s.v.p. altijd uw 5-cijferige verenigingsnummer
> Vermeld s.v.p. altijd uw achternaam en bondsnummer

U heeft een vraag en wilt met ons bellen:
> Ons telefoonnummer is 088 – 1302 600
> Maandag t/m vrijdag 08:30-12:30 en van 13:00-17:00

U zoekt de ledenadministratie handleidingen:
> Klik in MijnKNLTB (na inlog) op Mijn Rol
> Veel veranderd zijn: verwerkingsverslag, mutatiebestanden en pasfoto’s
> Tip: Ledenadministratie delegeren staat bij Functionaris aanmelden
> Tip: KNLTB Afhangbord synchroniseert nu automatisch met ServIT

Uw taak en verantwoordelijkheid:
> Scherp te zijn op de juistheid van de leden- én verenigingsgegevens
> Geef mutaties tijdig door aan de KNLTB

Samen met U zorgen we zo voor een kloppende ledenadministratie!