Jeugdopleiding

De KNLTB wil met het Nederlandse toptennis weer een serieuze concurrent worden binnen het internationale toptenniscircuit. Om de structuur en prestatiecultuur van het opleiden van talentvolle spelers en speelsters in Nederland een krachtige kwaliteitsimpuls te geven, werkt de KNLTB sinds september 2016 nauw samen met gecertificeerde tennisscholen. Deze scholen spelen een prominente rol in het opleiden van talentvolle spelers in Nederland. Er is gekozen voor een samenwerkingsmodel waarin alle partijen elkaar beter maken, scherp houden en zodoende topprestaties gaan leveren.

De bond wil toe naar een landelijk netwerk van gecertificeerde tennisscholen waarin ruimte is voor ontwikkeling en samenwerking. Het netwerk bestaat per 1 september 2019 uit zeven tennisscholen voor talenten in zowel de basis-als de middelbare school leeftijd (t/m 18 jaar), omringd door zevenentwintig tennisscholen die de eerste opleiding van kinderen in de basisschoolleeftijd voor hun rekening nemen. Onder regie van de KNLTB én in samenwerking met elkaar verzorgen de tennisscholen de jeugdopleiding. Lees hier meer over de selectie van de certified partners. Al deze partners hebben zich bereid getoond samen met de KNLTB de beste jeugdspelers op te leiden conform het Meerjaren Opleidingsplan Tennis (MOT) 'Route naar de top'

De gecertificeerde scholen maken onderdeel uit van het toptennisplan “Five Steps to the Top”. 

Overzicht gecertificeerde partners Nederland

 

Bovenbouw tennisscholen

De KNLTB werkt samen met onderstaande bovenbouw tennisscholen:

  

Approach (Enschede)
Hoofdcoach: Ad Luttikhuis 
Bovenbouw t/m 31 augustus 2019

   
BK Tennis (Doorn)
Hoofdcoach: Tjerk Bogtstra en Tom Kempers
   

Burgersdijk Tennis (Wateringen)
Hoofdcoach: Nick Carr 

   
 

FOCUS tennisacademy (Rotterdam)
Hoofdcoach: Erik Brummer

   
Tennis Academy Van Gelderen (Middenbeemster/Purmerend)
Hoofdcoach: Vincent van Gelderen 
   
Tennis Academy Henk Van Hulst (Valkenswaard)
Hoofdcoach: Willem Jan van Hulst 
   
  House of Tennis (Arnhem/Bathmen)
Hoofdcoach: Huib Troost, Ronald Ham en Rein van der Ree
   
 

Tennis Instituut TIK (Den Haag)
Hoofdcoach: Gerard van Hellemondt
Bovenbouw vanaf 1 september 2019

 


Onderbouw tennisscholen (per regio)

De KNLTB werkt samen met onderstaande onderbouw tennisscholen:

Den Haag

IJmond

 

Gelderland

 

Oost-Brabant

Noord-Nederland

 

Overijssel

 

Leiden

Rotterdam

 

Limburg

West-Brabant / Zeeland 

 

Utrecht

 Centraal-Brabant

 

 

Antwoorden op veelgestelde vragen

Algemeen

Waarom heeft de KNLTB de structuur van de jeugdopleiding veranderd?

De jeugd heeft de toekomst. Om die reden is een paar jaar geleden een start gemaakt met de modernisering van de KNLTB Bondsjeugdopleiding (BJO). De oude structuur van districts- , bonds-, en selectietrainingen bestaat al tientallen jaren terwijl het tennislandschap enorm is veranderd.
In de afgelopen tien jaar is het aantal mannen op de ATP tour verdubbeld en ook op de internationale jeugdranglijsten is er sprake van verdubbeling van het aantal spelers. De weg naar de top is langer en moeilijker dan ooit, met concurrentie uit meer dan 130 landen.
Om de structuur en prestatiecultuur van het opleiden van talentvolle spelers en speelsters in Nederland een krachtige kwaliteitsimpuls te geven, werkt de KNLTB sinds september 2016 nauw samen met gecertificeerde tennisscholen in plaats van met hen ongewild te concurreren zoals in het verleden. Op basis van een internationale benchmark en gesprekken met gerenommeerde tennisscholen is gekozen voor een samenwerkingsmodel waarin alle partijen elkaar beter maken, scherp houden en zodoende topprestaties gaan leveren.
De KNLTB is ervan overtuigd dat een brede topselectie noodzakelijk is om structureel tot de wereldtop te blijven behoren. Een selectie waarin spelers met elkaar concurreren en van elkaar leren, want talent maakt talent, zo is ook gebleken in het verleden toen verschillende ‘gouden generaties’ successen boekten.

Wat zijn de voordelen voor mijn kind om bij een gecertificeerde tennisschool te trainen?

Bij de gecertificeerde tennisscholen wordt de tennisopleiding gegeven door trainers die voor deze samenwerking gekozen hebben en voldoen aan de certificeringscriteria. Zij werken nauw samen met de KNLTB en met elkaar. De gecertificeerde tennisscholen beschikken over ruime (internationale) ervaring in het opleiden van top-jeugd, kennen de vereiste topsportcultuur en bieden de geselecteerde spelers een individueel trainings- en wedstrijdprogramma aan dat aansluit op de vereisten zoals geschetst in het Meerjaren Opleidingsplan Tennis (MOT). Bij deze tennisscholen trainen de beste kinderen met elkaar in groepsverband. Alle gecertificeerde bovenbouw tennisscholen beschikken over een netwerk van specialisten op fysiek en sportmedisch gebied, zoals een sportarts, fysiotherapeut, sportdiëtist en sportpsycholoog. Daarnaast komen de beste jeugdspelers vanaf 10 jaar in aanmerking voor een financiële ondersteuning.

Hoe goed moet mijn kind zijn om bij een gecertificeerde tennisschool te mogen trainen?

Iedereen is welkom bij één van de gecertificeerde tennisscholen. De allerbeste spelers binnen de tennisschool trainen met elkaar in zo sterk mogelijk gevormde trainingsgroepen.

Is een talentvol kind verplicht om bij een gecertificeerde tennisschool te trainen?

Nee. Uiteraard staat het iedereen vrij zelf te kiezen waar hij/zij traint. Echter, een kind komt alleen in aanmerking voor financiële ondersteuning als hij/zij wel bij een gecertificeerde tennisschool traint. Daarnaast wordt kwaliteit gegarandeerd.

Wat hebben de gecertificeerde tennisscholen te bieden zodat ik de juiste keuze kan maken?

Alle gecertificeerde tennisscholen zijn getoetst en voldoen aan strenge eisen, zoals de kwaliteit van de technische staf, de selectieprogramma’s die zij aanbieden, de extra expertise in de begeleiding en eisen op het gebied van de accommodatie. De trainingen aan de groepen met geselecteerde jeugdspelers worden gegeven door de hoofdcoach(es) van de gecertificeerde tennisschool. Alle gecertificeerde tennisscholen gebruiken het Meerjaren Opleidingsplan Tennis (MOT) als richtlijn voor de talentherkenning en talentontwikkeling van de geselecteerde spelers en zij bieden hen een all-in pakket (één prijs voor o.a. (conditie)trainingen en toernooibegeleiding) aan overeenkomstig het MOT. Voor meer specifieke informatie of voorlichting over één van de gecertificeerde tennisscholen verwijzen we naar de tennisscholen die op deze pagina genoemd worden.

Is mijn kind verplicht om bij de overstap naar de middelbare school van een gecertificeerde onderbouw tennisschool door te stromen naar een gecertificeerde bovenbouw tennisschool?

Een speler is nergens toe verplicht. Voor het bewandelen van de route naar de top is het echter van essentieel belang dat een talent doorstroomt van een gecertificeerde onderbouw tennisschool naar een gecertificeerde bovenbouw tennisschool vanwege de hogere eisen die daar gesteld worden. Deze bovenbouw tennisscholen hebben de kwaliteit, ervaring en de beste spelers in huis om spelers in de middelbare school leeftijd verder te verbeteren en klaar te stomen voor het internationale tenniscircuit. Daarnaast komt een geselecteerde speler slechts in aanmerking voor financiële ondersteuning als hij/zij traint bij een gecertificeerde bovenbouw tennisschool. In overleg met de bovenbouw tennisschool en de KNLTB prestatiemanager wordt per individu bepaald wanneer de jeugdspeler rond de overstap naar de middelbare school wordt overgedragen aan een bovenbouw tennisschool.

Hoe kom ik aan specifieke informatie over de trainingsprogramma’s van de gecertificeerde tennisscholen?

Voor meer specifieke informatie of voorlichting over één van de gecertificeerde tennisscholen verwijzen we naar de tennisscholen die op deze pagina genoemd worden.

Zijn de trainingskosten bij de verschillende gecertificeerde tennisscholen vergelijkbaar?

De gecertificeerde tennisscholen hebben zeggenschap over hun eigen tarieven en niet de KNLTB. In de prijsstelling spelen meerdere factoren een rol die per regio kunnen verschillen zoals baanhuur, groepsgrootte, aantal trainingen per week en per jaar. Het is wenselijk dat de jaarprogramma’s voor de ouders betaalbaar blijven en daarom is de KNLTB ook voorstander van groepsgerichte trainingen en niet uitsluitend individuele / duo trainingen. De KNLTB wil af van het feit dat het opleidingstraject onbetaalbaar wordt voor de ouders en ondersteunt daarom geselecteerde kinderen.
Alle gecertificeerde tennisscholen bieden een all-in lespakket (één prijs voor (conditie)trainingen, toernooibegeleiding enz.) aan voor de groepen met geselecteerde spelers. Zo kun je makkelijk vergelijken.

Hoe kwam de certificering van de bovenbouw tennisscholen tot stand?

Om in aanmerking te komen voor deelname aan het landelijk netwerk van gecertificeerde tennisscholen en kwaliteit te waarborgen is certificering een voorwaarde. Na brainstormsessies met gerenommeerde tennisscholen, een internationale benchmark en met behulp van onafhankelijk adviesbureau NMC Bright zijn criteria opgesteld en is de selectieprocedure uitgevoerd. Elke bovenbouw tennisschool die kennis heeft van en ervaring heeft met het internationale tennisniveau voor jeugd en profs kon zich in januari 2018 opgeven voor de certificeringsprocedure, bestaande uit een entreetoets, een schriftelijke en praktijk audit door adviesbureau NMC Bright en afzonderlijke gesprekken met de KNLTB. Een conclusierapport is overhandigd aan de KNLTB en deze heeft daarin de keuze voor zeven tennisscholen gemaakt. De partnerovereenkomsten met deze tennisscholen lopen tot 1 september 2019. T/m 17 maart 2019 staat de inschrijving opnieuw open voor tennisscholen die gecertificeerd wilden worden als bovenbouw-tennisschool. Tevens wordt van de huidige bovenbouw-tennisscholen opnieuw beoordeeld of zij nog aan de criteria voldoen. Begin mei wordt bekend gemaakt welke bovenbouw-tennisscholen per 1 september 2019 samenwerken met de KNLTB. Die tennisscholen worden vermeld op deze pagina. 

Hoe kwam de certificering van de onderbouw tennisscholen tot stand?

Elke tennisschool die voldoende kennis heeft van en ervaring heeft met het opleiden van jeugd in de basisschoolleeftijd kon zich in januari 2019 inschrijven voor de certificeringsprocedure. De eisen voor inschrijving in de certificering voor de onderbouw tennisscholen zijn minder zwaar dan bij bovenbouw tennisscholen.

Op basis van een online selectietoets bepaalde de certificeringscommissie welke tennisscholen het certificeringstraject mochten vervolgen. Vervolgens is op basis van o.a. individuele gesprekken bekendgemaakt welke tennisscholen gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd gecertificeerd opleidingspartner van de KNLTB zijn. 

De partnerovereenkomsten met deze tennisscholen lopen tot 1 september 2019. T/m 17 maart 2019 staat de inschrijving opnieuw open voor tennisscholen die gecertificeerd wilden worden als onderbouw-tennisschool. Tevens wordt van de huidige onderbouw-tennisscholen opnieuw beoordeeld of zij nog aan de criteria voldoen. Begin mei wordt bekend gemaakt welke onderbouw-tennisscholen per 1 september 2019 samenwerken met de KNLTB. Die tennisscholen worden vermeld op deze pagina. 

Selectie

Wat houdt het in als mijn kind geselecteerd is?

Als je kiest voor een gecertificeerde tennisschool of daar al traint dan komt jouw kind in het opleidingstraject ‘Route naar de top’ en zal de programma’s voor de verschillende ontwikkelingsfasen kunnen doorlopen. Aan de ontwikkelingsfasen is de trainings- en wedstrijdbelasting gekoppeld. De basis wordt gelegd voor een mogelijke professionele loopbaan. Daarnaast ontvangen geselecteerde spelers vanaf 10 jaar die bij een gecertificeerde tennischool trainen een financiële bijdrage die in mindering wordt gebracht op het verschuldigde lesgeld.
Geselecteerde kinderen worden uitgenodigd voor regionale en landelijke wedstrijdmomenten.

Wanneer komt mijn kind in aanmerking voor selectie?

De technische staf van de KNLTB bepaalt in overleg met de gecertificeerde tennisscholen welke kinderen geselecteerd worden. Zij kijken naar verschillende factoren, zoals het potentieel aan technische, tactische, fysieke en mentale vaardigheden. Daarnaast is ook de rol van de ouders een belangrijke factor. Zijn zij bereid om de route van de gecertificeerde tennisschool in samenwerking met de KNLTB te volgen? De ontwikkeling van een kind is heel belangrijk en uiteraard is de ranking daar ook een onderdeel van.
De ranglijstpositie wordt meer of minder meegewogen afhankelijk van de leeftijdsfase. Hoe ouder, hoe belangrijker de ranglijstpositie wordt.

Wanneer hoor ik of mijn kind geselecteerd wordt?

Eind juni 2019 worden de selecties voor seizoen 2019-2020 bekend gemaakt.

Moet ik om de financiële ondersteuning te ontvangen daadwerkelijk bij een gecertificeerde tennisschool trainen?

Ja, geselecteerde jeugdspelers komen slechts in aanmerking voor financiële ondersteuning van de KNLTB als hij/zij traint bij een gecertificeerde tennisschool.

Wat als een speler geselecteerd is, maar niet bij een gecertificeerde tennisschool traint?

In dat geval ontvangt jouw kind geen financiële ondersteuning. Over het al dan niet deelnemen aan de landelijke wedstrijddagen, centrale trainingen in Almere en uitnodigingen voor teamwedstrijden worden op individuele basis keuzes gemaakt. Spelers die niet bij een gecertificeerde tennisschool trainen kunnen hier dus gewoon voor uitgenodigd worden. 

Hoe lang geldt de selectie?

Eén seizoen (1 september t/m 31 augustus).

Hoeveel kinderen komen in aanmerking voor selectie door de KNLTB en hoe hoog is de financiële bijdrage?

De beste jeugdspelers komen in aanmerking voor selectie door de KNLTB. De financiële ondersteuning wordt uitgekeerd aan de gecertificeerde onder- of bovenbouw tennisschool en in mindering gebracht op het verschuldigde lesgeld. Een contract tussen onder- of bovenbouw tennisschool en desbetreffende ouders ligt hier aan ten grondslag.

Onderstaande tabel geeft een richtlijn weer van het maximale aantal spelers dat geselecteerd wordt en van de maximale hoogte van de financiële bijdrage per leeftijdscategorie. Selectie van de jeugdspelers en de definitieve vaststelling van de genoemde vergoeding is ter discretie van de KNLTB.

Seizoen 2018-2019

Geboortejaar Bedrag
2009 € 1.500
2008 € 2.000
2007 € 2.000
2006 € 2.750
2005 € 4.000
2004 € 5.000
2003 € 5.000
2002 € 5.000
2001 € 5.000

 

Op individuele basis kunnen hogere bijdrages toegekend worden, aangezien nationale selectiespelers in seizoen 2018-2019 minder dagen op het Nationale Trainings Centrum zullen trainen en wellicht daardoor iets hogere kosten op hun eigen tennisschool ervaren. 

Vanaf welke leeftijd komen kinderen in aanmerking voor financiële ondersteuning van de KNLTB?

De financiële ondersteuning start op 10-jarige leeftijd en loopt tot en met 18 jaar. De mate van financiële ondersteuning is afhankelijk van de leeftijd. Jaarlijks vindt er in juni een definitieve selectie plaats voor het opvolgende trainingsjaar. Zowel de ranglijstpositie als de ontwikkeling van de technische, tactische, fysieke en mentale vaardigheden worden jaarlijks door gecertificeerde tennisscholen en prestatiemanager van de KNLTB geëvalueerd.

Blijven de nationale selecties bestaan in de nieuwe opzet?

De nationale selectiespelers in seizoen 2018-2019 gaan minder dagen op het Nationale Trainings Centrum (NTC) trainen en meer op hun eigen tennisschool. De KNLTB stuurt haar specialisten zoals de bondscoaches, technisch manager, prestatiemanager, conditie trainers, fysiotherapeut, arts, voedingsdeskundige, Travelling Coaches en andere experts meer dan ooit langs de gecertificeerde tennisscholen om kennis te delen en een hoog communicatie niveau te creëren. De nationale selectiespelers zullen minimaal twee keer per maand op het NTC komen voor wedstrijden of testen. Daarnaast is het NTC altijd beschikbaar voor profs en sparringpartners.  

Blijven de internationale uitzendingen van de nationale selectie betaald worden door de KNLTB?

Ja. De uitzendingen blijven (net zoals nu) door de KNLTB betaald worden, ook als een kind bij een niet-gecertificeerde tennisschool traint.

Mag een kind bij meerdere gecertificeerde tennisscholen trainen om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning?

Nee. Voor de beste ontwikkeling is het van belang om te trainen bij één gecertificeerde tennisschool. 

Mijn kind behoort tot de top van Nederland en traint meerdere keren per week bij een gecertificeerde tennisschool en daarnaast nog 1 dag in de week op de club. Komt mijn kind dan in aanmerking voor financiële ondersteuning?

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning zullen spelers het volledige wedstrijd- en trainingsprogramma af moeten nemen bij een gecertificeerde onder- of bovenbouw tennisschool.
Als daarnaast nog ruimte is om bij de club te blijven trainen of een andere training te volgen, is dat geen enkel probleem. De praktijk leert ons echter dat deze geselecteerde kinderen zoveel wedstrijden spelen dat die mogelijkheid er maar beperkt is. Rust is ook belangrijk binnen de topsport.

Mijn kind zit op de middelbare school (woonachtig in bijvoorbeeld de regio Groningen), behoort tot de top van Nederland en traint bij een gecertificeerde onderbouw tennisschool omdat er geen gecertificeerde bovenbouw tennisschool in de buurt is. Heeft mijn kind dan recht op financiële ondersteuning?

In principe niet. Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning zal in dit geval gekozen moeten worden voor een gecertificeerde bovenbouw tennisschool die talenten klaarstoomt voor een professionele carrière. Deze scholen zijn geselecteerd op hun hoge kwaliteit en het kunnen en willen opleiden volgens het MOT. Voor spelers uit bepaalde regio’s kan dit gevolgen hebben omdat (nog) niet alle regio’s in Nederland vertegenwoordigd zijn. In uitzonderingsgevallen kan op basis van ‘maatwerk-contact’ tussen tennisschool en prestatiemanager/technisch manager van de KNLTB besloten worden dat een speler nog één of enkele jaren goed op hun plaats is bij de onderbouw tennisschool waar hij/zij traint. De overdracht naar de bovenbouw tennisschool wordt overlegd wanneer deze plaatsvindt, waarbij de uiteindelijke beslissing ligt bij de prestatiemanager/technisch manager van de KNLTB.