Indeling Najaarscompetitie bekend

Vanaf vandaag is de indeling van de Najaarscompetitie voor iedereen te bekijken via MijnKNLTB.nl en op de pagina Uitslagen & standen. Onder voorbehoud van een aantal kleine wijzigingen die nog moeten worden doorgevoerd, is dit de definitieve indeling. Uiteraard is hierbij zoveel mogelijk rekening gehouden met reisafstanden en is er gestreefd naar een optimaal evenwicht in het aantal ploegen dat per speeldag uit dan wel thuis speelt. 

Een aantal ploegen is in een andere klasse ingedeeld dan waarvoor ze oorspronkelijk hadden ingeschreven. De KNLTB heeft bepaalde klassen noodgedwongen moeten samenvoegen en ploegen een klasse hoger c.q. lager  moeten indelen als bleek dat er extreem lange reisafstanden ontstonden.

De indeling van de World Tour en Groene najaarscompetitie wordt medio augustus bekendgemaakt.

Stijging aantal deelnemers

Opnieuw stijgt het aantal deelnemende ploegen aan de Najaarscompetitie. Dit jaar doen er ruim 12.380 teams mee, dit is een stijging van ruim 16% (ongeveer 1800 teams) ten opzichte van vorig jaar. Zo’n 75.000 tennissers doen mee aan de competitie die plaatsvindt van september tot november 2015.

Ook de jeugd kan competitie spelen in het najaar waarderen. Ruim 20.000 kinderen spelen mee in de World Tour Rood en Oranje en de Groene najaarscompetitie.

De KNLTB juicht deze ontwikkelingen toe, omdat het plezier in tennis vaak wordt bevorderd door het spelen van wedstrijden.