Cees Varossieau koninklijk onderscheiden

KNLTB-vrijwilliger Cees Varossieau heeft op dinsdag 23 mei, tijdens de Districtsvoorjaarsvergadering van Centraal-Brabant, een koninklijk lintje ontvangen uit handen van burgemeester Kleijngeld uit Waalwijk. Deze ridderorde ontving hij o.a. voor zijn jarenlange, uitzonderlijke inzet voor de tennissport.

Gedurende zo’n 26 jaar is Cees Varossieau organisatorisch en bestuurlijk actief geweest in allerlei tennisorganisaties, zowel op verenigings-, regionaal- als landelijk niveau. Van 2006 tot en met 2016 was Cees penningmeester en vice-voorzitter van het KNLTB Bondsbestuur. Binnen het bestuur hield hij zich naast de financiën ook bezig met informatisering. Cees’ interesse en affiniteit lagen ook bij het rolstoeltennis, waarin hij zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt als Bestuurslid van de Stichting Doubles Masters. Ook vervulde Cees allerlei representatieve activiteiten in het buitenland, zoals de Annual General Meetings van Tennis Europe en de ITF en de bijeenkomsten van de Tennis Europe Development Committee. Naast zijn inzet voor de tennissport, speelt Cees ook een belangrijke rol bij NOC*NSF. Zo was hij zes jaar lid en later voorzitter van de financiële commissie en is hij sinds 15 mei jl. voorzitter van de Commissie Richtlijnen en Bestedingsplan Sportagenda (SRBS).