KNLTB gesprekspartner in Tweede Kamer voor aanpak misbruik in de sport

De KNLTB was gister een van de partijen die uitgenodigd was in de Tweede Kamer voor het rondetafelgesprek met leden van de Tweede Kamer over Misbruik in de Sport. De KNLTB pleitte met name voor meer aandacht voor preventie en het beter en sneller uitwisselen van informatie tussen verschillende partijen. Naast de KNLTB waren ook de Commissie De Vries, verschillende experts, slachtoffers, NOC*NSF en een aantal andere sportbonden bij deze bijeenkomst aanwezig. Het gesprek moet uiteindelijk leiden tot betere preventie en adequate opvolging van seksuele intimidatie en misbruik in de sport.

Wat doet de KNLTB?

Iedereen die tennist moet dit in een veilige omgeving kunnen doen, waarin iedereen met plezier en onbezorgd van de sport kan genieten. Grensoverschrijdend gedrag past daar niet in. Daarom is de KNLTB alert op alle mogelijke bedreigingen voor een veilig sportklimaat, waaronder seksuele intimidatie / grensoverschrijdend gedrag. De KNLTB is in 2015 gestart met het project ‘Integriteit’. Binnen dit project zijn verschillende maatregelen getroffen om te voorkomen dat misdragingen plaatsvinden: focus op preventie, ontwikkelen gedragscodes, aanstellen één centraal meldpunt: compliance officer, meldplicht voor besturen van verenigingen, onafhankelijke vertrouwenspersonen en de ondersteuning van verenigingen. Lees meer op de KNLTB website.

Rapport Commissie De Vries

Eind 2017 verscheen het rapport van de Commissie De Vries, die in opdracht van NOC*NSF onderzoek verrichte naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport. De KNLTB onderschrijft een deel van de conclusies en aanbevelingen die uit het rapport voortkwamen. Echter vindt de KNLTB dat er meer nodig is, waar ook de overheid een rol in kan nemen, met name op het gebied van preventie en data-uitwisseling.

Preventie

Het is belangrijk dat iedereen die sport zich bewust is van de gewenste gedragingen op en om de baan/het veld, waardoor misdragingen voorkomen kunnen worden. De sport heeft typische bestaande structuren die we kunnen benutten hiervoor. Echter moeten we ons niet beperken tot die bestaande structuren van de georganiseerde sport. Preventie op dit thema moet niet alleen een taak van de sport zijn, maar ook van alle andere sectoren in de samenleving. Daarnaast moet de preventie op de gehele sport gericht zijn, ook op de ongebonden sporters. 

Data uitwisseling

Om misbruik in de sport tegen te gaan is het belangrijk dat er samengewerkt wordt (in de vorm van informatie uitwisseling) met verschillende partijen, zoals met kerken, gemeentes, de scouting etc. En dus ook tussen sport en overheid. Een belangrijke vraag hierin is hoe we bestaande structuren kunnen benutten zodat we informatie beter kunnen uitwisselen. Zowel tussen private organisaties als met politie en justitie. Als bond zelf sturen we het al centraal aan en registreren we het centraal, maar dit geldt alleen binnen de tennissport. De overheid kan een belangrijke rol spelen in het onderzoeken van de mogelijkheden om de registratie op één centraal punt te doen, met inachtneming dan wel aanpassing van privacywetgeving.