Reactie KNLTB n.a.v. Belgisch onderzoek naar matchfixing

Volgens meerdere media, waaronder de Telegraaf, heeft de Belgische justitie in hun onderzoek naar matchfixing in het professionele tennis meerdere huiszoekingen verricht en meerdere personen opgepakt.

De KNLTB was niet geïnformeerd over deze actie van de Belgische justitie, maar volgt wel de ontwikkelingen in deze zaak met grote interesse. 

Preventie en samenwerking

Gezien het grote belang van matchfixing zijn we als KNLTB zeer actief en betrokken bij dit thema. Matchfixing vormt namelijk een ernstige bedreiging voor de tennissport. Het inlaten met matchfixing op wat voor manier dan ook gaat in tegen een eerlijke sportbeoefening en keurt de KNLTB ten zeerste af. Ieder geval van matchfixing is er één te veel. Het voorkomen en bestrijden van matchfixing is dan ook een prioriteit voor de KNLTB in samenwerking met de Tennis Integrity Unit (TIU). Dit doet de KNLTB niet alleen in het kader van preventie (voorlichting, gedragscodes, nieuwsbrieven, creëren van continue bewustwording), maar ook door actief deel te nemen aan het Strategisch Beraad Matchfixing, het Nationaal Platform Matchfixing en het Signalenoverleg Sportfraude. Hierin stuurt de KNLTB aan op meer samenwerking met andere partijen en het beter en meer uitwisselen van informatie.

De KNLTB doet er alles aan om matchfixing hoog op de agenda te krijgen bij meerdere partijen. De KNLTB kan matchfixing in de tennissport namelijk niet alleen bestrijden, daarvoor zijn ook andere partijen nodig. Matchfixing is een gecompliceerd, grensoverschrijdend probleem waarbij vaak de georganiseerde misdaad betrokken is. De KNLTB zal daarom richting de politiek blijven aangeven dat matchfixing hoog op de agenda moet staan.