Wijzigingen jeugdtennis maken Tenniskids programma beter

Wedstrijden spelen motiveert en daagt uit, het zorgt er over het algemeen voor dat kinderen langer lid blijven van de tennisvereniging. Uit onderzoek blijkt dat als kinderen meer wedstrijden spelen, ze sneller beter worden en tennis leuker vinden. Op dit moment speelt echter maar één op de drie kinderen tenniscompetitie. Om dat aantal omhoog te krijgen, is nodig dat het competitieaanbod beter aansluit op de wensen van de kinderen én hun ouders. Daarom gaat er vanaf 1 januari 2019 een en ander veranderen. 

World Tour wordt Rode en Oranje Competitie

De naam World Tour, waarmee de afgelopen jaren de competitie binnen Tenniskids werd aangeduid, gaat veranderen. Uit onderzoek en evaluatie van het competitieaanbod voor de jeugd is gebleken dat de naam Word Tour bij zowel ouders als kinderen soms tot verwarring leidde. Bovendien werd vaak niet begrepen dat de speelronden in de World Tour in het teken stonden van de steden van de professionele ATP- en de WTA-tour. De naam World Tour maakt in 2019 plaats voor de Rode en de Oranje competitie, gevolgd door de al bekende Groene competitie.

Competitie Rood en Oranje in april, mei, juni

Ten slotte gaat er het nodige veranderen aan speelkalender voor de Rode en Oranje competitie. Onderzoek onder clubs, kinderen en ouders wees uit dat de kalender zoals deze de afgelopen jaren werd gehanteerd, best wat te wensen overliet. Zo werd de start van de competitie als erg vroeg ervaren. Kinderen begonnen doorgaans al in maart aan de competitie en dan was er op de clubs vaak nog maar weinig bedrijvigheid en kon het nog behoorlijk koud zijn. Op gravelbanen was het op dat moment bovendien een uitdaging om alle duels gespeeld te krijgen. Verder werd ook de speelpauze in april en mei lang niet door iedereen als prettig ervaren. Daarom wordt er voortaan gespeeld in april, mei en juni. Dat betekent wel dat in 2019 de jeugdcompetitie en reguliere competitie deels zullen samenvallen.

Dat betekent dat broertjes en zusjes vaker op dezelfde dagen kunnen spelen. Met als uitzondering de eerste en laatste speeldag, deze vallen buiten de reguliere speeldagen om de drukke verenigingen te ontlasten.

  • Klik hier voor de speeldagen van Tenniskids Rode en Oranje competitie
  • Klik hier voor de speeldagen voor de Junioren
  • Klik hier voor de hele speelkalender voor 2019

Optimale benutting spanningsboog jongste kinderen

Voor jonge kinderen is de concentratie vasthouden best een uitdaging, hun spanningsboog is niet heel groot. Om kinderen in Tenniskids Rood en Oranje wel optimaal te laten tennissen, gelden daarom vanaf 2019 andere adviestijden:  één uur voor de Rode competitie en twee à tweeënhalf uur voor de Oranje competitie. In deze speeltijd zit de warming-up, pauze en eindspel niet inbegrepen. Dit kunnen verenigingen naar eigen inzicht en beschikbare baancapaciteit inplannen. Daardoor kan er een duidelijke eindtijd vastgesteld worden. Altijd handig voor de planning van ouders.

Meer veranderingen voor jeugd vanaf 12 jaar

En ook wat betreft de competitie, de Open Toernooien en de jeugdranglijst voor de jeugd vanaf 12 jaar gaat een aantal zaken veranderen. Wil je de veranderingen in het jeugdtennis helder op een rij hebben en zeker weten dat je niks mist? Lees dan verder op https://www.knltb.nl/wijzigingenjeugd