MaatschapWij

De centrale ambitie van MaatschapWij is burgers individueel en collectief (in de vorm van organisaties en ondernemingen) aan te zetten om een veel grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en veel meer samen te werken in de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Samen voor een beter wij.

Doelstelling MaatschapWij

We willen een mindset inspireren, opdat:

  • Rekening houden met iemand anders
  • Iets voor iemand anders doen
  • Zelf initiatief nemen
  • Samenwerken

“Vetcool”, “kapotgaaf” en “gewoon normaal” wordt.

Deze ambitie komt overeen met die van De Publieke Zaak waar zij uit voortkomt. Wij hebben in Nederland alles en iedereen nodig voor onze gezamenlijke toekomst. En de uitdagingen waar wij voor staan met vereende krachten aan te pakken. Samen kunnen we veel meer doen en bereiken dan nu. Nederland kent ongekend veel onbenut potentieel.

MaatschapWij is een coöperatieve beweging van een groeiend aantal prominente spelers uit het bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld (o.a. Capgemini, NS, Rode Kruis, KNVB) en publieke omroepen (o.a. Human, Omroep Max). Op deze manier hopen de initiatiefnemers meer resultaat te bereiken dan zij ieder voor zich kunnen: echte synergie over alle ideologische grenzen heen bewerkstelligen. MaatschapWij biedt een katalysator functie door te inspireren (zichtbaarheid via gezamenlijk kenmerk/label), faciliteren (gezamenlijk genereren van traffic, zowel online als offline via TV) en celebreren (meer waardering voor bestaande initiatieven en hun trekkers).

Daarnaast zijn diverse maatschappelijke (website) initiatieven (o.a. Buurtlink, Nudge) en individuen betrokken. Waaronder een diverse groep die meedenkt rondom onder andere marketing/campagne acties, evenementen en publicaties. Via de Tafel van 7 is een diverse groep young professionals aangehaakt. Ook het reeds opgebouwde netwerk van De Publieke Zaak wordt aangehaakt waardoor de boodschap van MaatschapWij zich verspreidt via een steeds bredere (doel)groep.

Volg MaatschapWij ook op Twitter.