Stichting Sport en Transplantatie (SET)

SET wil bijdragen aan een positieve beeldvorming over orgaan- en stamceltransplantatie door het aanbieden van sportfaciliteiten voor getransplanteerde sporters. Hiermee willen ze de donorregistratie bevorderen.

SET laat zien dat sporten (weer) tot de mogelijkheden behoort. Dit geeft hoop voor mensen die op een wachtlijst staan en laat zien wat orgaandonatie kan betekenen. Letterlijk gezegd, een kans om te overleven en een nieuw leven. SET zet sporters aan om bekendheid te geven aan hun persoonlijke verhaal en te wijzen op de prestaties die weer kunnen worden geleverd, zowel recreatief als op wedstrijdniveau. Deze verhalen vormen een stimulans voor mensen om zich als orgaandonor te laten registreren.

De mogelijkheid om weer volop aan het leven te kunnen deelnemen werkt bemoedigend voor mensen die op een wachtlijst staan.

SET wil deze doelstelling bereiken door:

  • Het organiseren van trainingen in negen sportdisciplines waaronder tennis
  • De uitzending naar en deelname aan de WTG
  • Het organiseren van landelijke sportevenementen
  • Het deelnemen aan lokale, regionale en landelijke evenementen
  • Publicatie in media