Station serveren

Doel

 • Ontwikkelen van de basis servicebeweging.
 • Inschatten van een aankomende bal (timing).

Organisatie

 • De kinderen werken in tweetallen op 1/8 zaal.
 • Eén tweetal wacht.
 • Per tweetal is er een racket en een bal.
 • 3 pylonen in groepjes van drie, vier meter van het net.

Arrangement

 • 2 ballen (1 per tweetal);
 • 2 rackets;
 • 6 pylonen.

Serveren

 • Het kind met racket en bal probeert vanaf de achterlijn met een service de pylonen te raken.
 • Begin met je racket boven je hoofd en gooi de bal voor je, ongeveer 50 cm omhoog en sla de bal net boven je hoofd weg.
 • De andere speler vangt de bal na een stuit en gooit de bal bovenhands terug.
 • Als de pylon wordt geraakt, wordt deze neergelegd of omgedraaid.
 • De kinderen wisselen steeds van functie en speelhelft na acht keer serveren.
 • Welk tweetal heeft als eerst één of twee pylonen om?
 • Het winnende team mag blijven staan. Het andere tweetal wisselt met het wachtende tweetal.

Tips