Brochures en flyers

In onderstaande (meestal gratis) brochures en flyers van de KNLTB vind je antwoorden op vele vragen.

Wil je een brochure of flyer bestellen? Stuur dan een e-mail naar bestellingen@knltb.nl .

Vermeld bij de aanvraag altijd de volgende gegevens:

  • naam vereniging
  • naam en adres (inclusief postcode) van degene aan wie het gevraagde moet worden gestuurd
  • de gewenste uitgave of het gewenste artikel (in de kolom "Titel")
  • het aantal exemplaren

Na ontvangst wordt de bestelling franco toegestuurd.

Sommige publicaties zijn alleen digitaal te verkrijgen. Deze kun je in de lijst hieronder downloaden (klik op de naam van de publicatie).

  

Te bestellen brochures, flyers en andere publicaties

Jaarboek

Vanaf 2016 wordt het KNLTB Jaarboek niet meer digitaal uitgegeven. Alle gegevens die in het Jaarboek stonden vermeld zijn online te vinden. Graag verwijzen wij je naar de verenigingszoeker op KNLTB.nl voor de adresgegevens van onze verenigingen. Daarnaast kunnen KNLTB functionarissen via MijnKNLTB.nl de adresgegevens en het telefoonnummer van andere functionarissen opzoeken. Wil je weten welke personen er in de Ledenraad of in het Bondsbestuur zitten, dan verwijzen wij je graag naar KNLTB.nl. Ook staan hier alle KNLTB Onderscheidingen benoemd.

Jeugdteambegeleiding (JTB)

Handleiding bedoeld voor mensen binnen de tennisvereniging die een jeugdteam (gaan) begeleiden. De handleiding is praktisch van opzet en bevat een groot aantal tips voor het begeleiden van een jeugdteam gedurende de competitie. 

Leidraad scheidsrechtersopleiding (LS, 2010, 14e druk)

Oorspronkelijk bedoeld als cursusmateriaal, maar gebleken is dat veel mensen die wel eens plaats nemen op de scheidsrechtersstoel veel houvast hebben aan dit boekje. De belangrijkste regels en situaties worden op luchtige wijze behandeld, voorzien van speelse illustraties. Dit maakt het ook voor de jongeren aantrekkelijk om zich op de hoogte te stellen van het functioneren als scheidsrechter.

Meerkeuzevragen over de tennisregels (MC, 2010, 18e druk)

Bedoeld voor hen die zich willen verdiepen in de tennisspelregels en voor diegenen die als scheidsrechter (willen gaan) fungeren.

Sportiviteit & Respect, DVD (S&R)

DVD met negen voorbeelden van sportiviteit en respect-kwesties op en rond de tennisbaan. De clips zijn een hulpmiddel om sportiviteit en respect bespreekbaar te maken en afspraken te maken over dit thema.

Statuten KNLTB, Algemeen Reglement, Districtsreglement en Reglement Begripsbepalingen

Gezamenlijke uitgave met daarin: de Statuten, het Algemeen Reglement, het Districtsreglement en het Reglement Begripsbepaling (1e druk, januari 2005).