Ledenraad

De Ledenraad toetst het beleid gevormd door het Bondsbestuur. Daarnaast is de Ledenraad belast met het vaststellen van de begroting, jaarrekening, contributies en andere bijdragen van verenigingen, jaarplan, strategische doorkijk en bepaalde reglementen. De Ledenraad bestaat uit 45 personen en vertegenwoordigt de leden van de KNLTB.

De leden van de Ledenraad worden één keer per twee jaar gekozen door de verenigingen tijdens de districtsvergaderingen. De Ledenraad komt minimaal twee keer per jaar formeel bij elkaar om onder andere geïnformeerd te worden door het Bestuur over het beleid en het gevoerde beleid te toetsen. De Ledenraad doet dit zonder last of ruggespraak richting de verenigingen. Contact opnemen met de Ledenraad kan via bestuurlijkezaken@knltb.nl

De Ledenraad bestaat momenteel uit:

 • De heer Gerard Booij (Centraal-Brabant)
 • De heer Berry Kempenaers (Centraal-Brabant)
 • De heer Jan van Straten (Centraal-Brabant)
 • Vacature (Centraal-Brabant) 
 • De heer Martin van Gils (Den Haag)
 • De heer Fon Linders (Den Haag)
 • Mevrouw Erna Balk (Friesland)
 • Mevrouw Sandra van der Heiden (Gelderland)
 • Mevrouw Mélany Schäefers (Gelderland)
 • De heer Ferd Vrijmoed (Gelderland)
 • De heer Gerrit de Voer (Gelderland)
 • De heer Loek Kuijpers (Gelderland)
 • De heer Pieter van den Bosch (Groningen/Drenthe)
 • De heer Andre Romp (Groningen/Drenthe)
 • De heer Klaas Jan Doeven (Leiden)
 • De heer Rob Greve (Leiden)
 • De heer Nico van Buggenum (Limburg)
 • De heer Arend-Jan van Lint (Limburg)
 • De heer Dennis Bank (Noord-Holland Noord)
 • De heer Leen Plokkaar (Noord-Holland Noord)
 • De heer Mark Zuidhof (Noord-Holland Noord)
 • De heer Rik van Riel (Noord-Holland Noord)
 • De heer Chris van Gennip (Oost-Brabant)
 • De heer Johan Klootwijk (Oost-Brabant)
 • Mevrouw Hanneke Wijdeveld (Oost-Brabant)
 • Mevrouw Patricia Janssen (Oost-Brabant)
 • De heer Henk Schuurman (Overijssel)
 • Mevrouw Helene van der Veur (Overijssel)
 • De heer Jan van Helvert (Overijssel)
 • De heer Joost van Hilten (Rotterdam)
 • De heer Wim ten Have (Rotterdam)
 • De heer Dirk de Jong (Rotterdam)
 • De heer Jack Schouten (Rotterdam)
 • De heer Adriaan van Assem (Utrecht)
 • De heer Cor Bavinck (Utrecht)
 • Mevrouw Corine van Dun (Utrecht)
 • De heer Wim van Wijk (Utrecht)
 • De heer Aart Molenkamp (Utrecht)
 • De heer Herke van der Weij (Utrecht)
 • De heer John Martens (West-Brabant)
 • De heer John Wirken (West-Brabant)
 • De heer Roeland Mees (IJmond)
 • De heer Rob Spierings (IJmond)
 • Vacature (IJmond)
 • De heer Arno van Trigt (Zeeland)