Ledenraad

De Ledenraad toetst het beleid gevormd door het Bondsbestuur. Daarnaast is de Ledenraad belast met het vaststellen van de begroting, jaarrekening, contributies en andere bijdragen van verenigingen, jaarplan, strategische doorkijk en bepaalde reglementen. De Ledenraad bestaat uit 45 personen en vertegenwoordigt de leden van de KNLTB.

De leden van de Ledenraad worden één keer per twee jaar gekozen door de verenigingen. De Ledenraad komt minimaal twee keer per jaar formeel bij elkaar om onder andere geïnformeerd te worden door het Bestuur over het beleid en het gevoerde beleid te toetsen. De Ledenraad doet dit zonder last of ruggespraak richting de verenigingen. Contact opnemen met de Ledenraad kan via bestuurlijkezaken@knltb.nl

De Ledenraad bestaat momenteel uit:

 • De heer Gerard Booij 
 • De heer Berry Kempenaers (Centraal-Brabant)
 • De heer Peter van Steen (Centraal-Brabant)
 • Vacature (Centraal-Brabant) 
 • De heer Martin van Gils (Den Haag)
 • De heer Fon Linders (Den Haag)
 • Mevrouw Erna Balk (Friesland)
 • Mevrouw Sandra van der Heiden (Gelderland)
 • De heer Loek Kuijpers (Gelderland)
 • Mevrouw Mélany Schäefers (Gelderland)
 • De heer Gerrit de Voer (Gelderland)
 • De heer Ferd Vrijmoed (Gelderland)
 • De heer Pieter van den Bosch (Groningen/Drenthe)
 • De heer Andre Romp (Groningen/Drenthe)
 • De heer Klaas Jan Doeven (Leiden)
 • De heer Rob Greve (Leiden)
 • De heer Nico van Buggenum (Limburg)
 • De heer Arend-Jan van Lint (Limburg)
 • De heer Dennis Bank (Noord-Holland Noord)
 • De heer Onno Noordegraaf (Noord-Holland Noord)
 • De heer Leen Plokkaar (Noord-Holland Noord)
 • De heer Mark Zuidhof (Noord-Holland Noord)
 • De heer Chris van Gennip (Oost-Brabant)
 • De heer Johan Klootwijk (Oost-Brabant)
 • Mevrouw Hanneke Wijdeveld (Oost-Brabant)
 • De heer Luuk van Schijndel (Oost-Brabant)
 • De heer Jan van Helvert (Overijssel)
 • De heer Henk Schuurman (Overijssel)
 • Mevrouw Hélène van der Veur (Overijssel)
 • Vacature (Rotterdam)
 • De heer Joost van Hilten (Rotterdam)
 • De heer Dirk de Jong (Rotterdam)
 • De heer Adriaan van Assem (Utrecht)
 • De heer Cor Bavinck (Utrecht)
 • De heer Geert van Dijken (Utrecht)
 • Mevrouw Corine van Dun (Utrecht)
 • De heer Herke van der Weij (Utrecht)
 • De heer Wim van Wijk (Utrecht)
 • De heer John Martens (West-Brabant)
 • De heer John Wirken (West-Brabant)
 • De heer Roeland Mees (IJmond)
 • Vacature (IJmond)
 • De heer Matthijs Verdam (IJmond)
 • Vacature (IJmond)
 • De heer Arno van Trigt (Zeeland)