Training

Als je goed getraind bent, loop je minder risico op blessures. Door te trainen vergroot je immers de belastbaarheid van je lichaam en wordt het risico op overbelasting dus kleiner. Maar waaraan voldoet een goed trainingsprogramma? Een geleidelijke opbouw en variatie zijn sleutelbegrippen.

Geleidelijke opbouw

Voor training geldt altijd dat de belasting moet zijn afgestemd op je belastbaarheid. Om vooruitgang te boeken is het aan de ene kant nodig om je lichaam te prikkelen en uit te dagen, maar je moet tegelijk waken voor overbelasting. Een verantwoorde trainingsopbouw is dan ook van groot belang. Als vuistregel kun je hanteren dat de trainingsintensiteit en -duur per week met maximaal tien procent toenemen.

Variatie

De tennissport is heel veelzijdig en doet een beroep op zowel explosieve kracht en sprintvermogen, als op duurvermogen. Bovendien moeten diverse spieren goed in vorm zijn om een goede tennisprestatie te kunnen leveren. Daarom is een optimale training voor tennissers heel gevarieerd. Die bestaat niet alleen uit tennistrainingen op de baan. Voor optimale prestaties en minimale blessurerisico’s dienen tennissers in hun trainingen aandacht te besteden aan alle vijf motorische grondeigenschappen: coördinatielenigheiduithoudingsvermogenkrachtsnelheid.