Wijzigingen Kia Tenniskids competitie

De naam World Tour wordt Rode en Oranje competitie

voordelen naamswijzigingDe naam World Tour kwam niet goed uit de verf. Het was verwarrend voor ouders en de kinderen begrepen de associatie met proftoernooien niet. Dus een nieuwe naam, die logisch in de serie past. In de Kia Tenniskids Competitie wordt de Rode en Oranje competitie opgevolgd door de Groene competitie.  

 

 

 

Betere planning Rode en Oranje competitiedagen

Voorheen werd de Rode en Oranje competitie om de reguliere competitie heen gepland. Met als gevolg dat kinderen al begin maart in de kou op lege clubs moesten tennissen. Daardoor was het – zeker voor gravelclubs – lastig om die wedstrijden gespeeld te krijgen. Ook was er een grote pauze in april en mei, terwijl kinderen en ouders juist aangeven de voorkeur te hebben om in april tot en met juni te spelen. 

Daarom is er gekozen om de Rode en Oranje competitie gedeeltelijk te laten samenvallen met de reguliere competitie. Dat betekent dat broertjes en zusjes vaker op dezelfde dagen kunnen spelen. Met als uitzondering de eerste en laatste speeldag, deze vallen buiten de reguliere speeldagen om de drukke verenigingen te ontlasten.

Voor de speeldagen van de Tenniskids Rode en Oranje competitie klik je hier. En voor de speeldagen voor de Junioren kijk je hier. De hele speelkalender voor 2019 vind je hier

Verkorte tijdsduur Rode en Oranje competitie

Om te zorgen dat kinderen nog meer plezier krijgen in wedstrijden spelen is het van belang dat de spanningsboog van kinderen optimaal blijft. We hebben onderzoek gedaan naar de optimale speelduur van deze competities. Regelmatig werden de speeldagen namelijk als te lang ervaren. En in de praktijk bleek een speeldag vaak ook veel langer te zijn dan de geadviseerde speeltijd. Daarnaast geven ouders aan dat het belangrijk is om een duidelijke eindtijd te weten. Daarom geeft de KNLTB voor 2019 de volgende adviestijden:

  • Rode competitie: 1 uur
  • Oranje competitie: 2 à 2½ uur

In deze speeltijd zit de warming-up, pauze en eindspel niet inbegrepen. Dit kunnen verenigingen naar eigen inzicht en beschikbare baancapaciteit inplannen. Daardoor kan er een duidelijke eindtijd vastgesteld worden. Altijd handig voor de planning van ouders.