Toernooien Nieuwe Stijl

Het plezier in tennis wordt bevorderd door het spelen van competitie en toernooien. De laatste jaren neemt het aantal toernooispelers echter steeds meer af. Van 173.000 unieke toernooispelers in 2010 tot 158.000 unieke toernooispelers in 2015. Met name bij de jeugd (-41,4%) en in de leeftijdscategorie 26-45 jaar (-12,2%) daalt het aantal toernooispelers sterk. Dit komt doordat het huidige aanbod niet meer voldoet aan de huidige behoeften van toernooispelers. Vooral de drukke agenda’s, de opgave van vaak lange periodes van beschikbaarheid en de verplichtingen bij het spelen van toernooien spelen hierin een belangrijke rol.

Het spelen van toernooien is echter zeer belangrijk, omdat dit de kans vergroot dat leden langer lid blijven. De KNLTB wil daarom kritisch naar het huidige toernooiaanbod kijken, zodat er een passend toernooiaanbod wordt gecreëerd dat aansluit op de huidige behoeftes van de verschillende doelgroepen.

Onderzoek

De KNLTB zal de komende periode onderzoek gaan doen naar de redenen voor het wel of niet spelen van toernooien. Op basis van de inzichten van vele doelgroepen in het tennis zal worden bekeken hoe het toernooiaanbod aangepast kan worden, zodat zoveel mogelijk tennissers toernooien gaan spelen.