Buitenlandse spelers

Competitie

Ook buitenlandse spelers mogen meedoen aan de Nederlandse competitie. Ze moeten daarvoor – net als Nederlandse competitiespelers – lid zijn van een bij de KNLTB aangesloten tennisvereniging.

De ledenadministrateur van de vereniging moet ervoor zorgen dat de speelsterkte van de buitenlandse speler juist wordt ingeschat. Dit kan met behulp van de speelsterktenvergelijkingstabel.

Toernooien

Spelers die lid zijn van een buitenlandse bond mogen meedoen aan toernooien in Nederland. Zij moeten dan wel lid worden van een vereniging naar keuze of van de Vereniging van Buitenlandse Bondspelers van de KNLTB.

De contacten lopen via de toernooiorganisator. De toernooiorganisator vult een formulier in voor verkrijging van een bondsnummer en stuurt dit naar de KNLTB. De KNLTB vult het bondsnummer en de correcte speelsterkte in en stuurt het formulier terug naar de toernooiorganisator Die zorgt ervoor dat de deelnemer het formulier ontvangt. Het formulier geldt de rest van het jaar als ledenpas van de speler. Hij/zij kan zich hiermee inschrijven voor toernooien.

Spelers moeten voor het bondsnummer €10,- betalen aan de KNLTB. De toernooiorganisatie int deze €10,- van de speler. Daarnaast kan de toernooiorganisator €2,- administratiekosten vragen.