Sportstroom brandbox

SportStroom

SportStroom is de verduurzamingspartner van de KNLTB. Sinds 1 januari 2020 slaan KNLTB en SportStroom de handen ineen bij het verduurzamen van tennisverenigingen. Energiebesparing is een absolute must voor tennisverenigingen: het is één van de grootste kostenposten op de begroting die bovendien jaarlijks stijgt.

Inhoud van het partnership

Veel tennisverenigingen kennen SportStroom van hun collectieve inkoop energie. Dit levert jaar in jaar uit inkoopvoordeel op. Maar nu kunnen verenigingen bij SportStroom ook terecht met al hun vragen over energiebesparing en verduurzaming. Van bouwkundig advies, tot advies over financiering en subsidies en van energiescan tot daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen. Via de Routekaart Verduurzaming Sportverenigingen kan een vereniging bovendien een beroep op SportStroom doen op een gratis begeleidingstraject verduurzaming, betaald door het ministerie van VWS onder projectvoering van NOC*NSF.

Tenslotte is SportStroom ook één van de grootste installateurs van LED-baanverlichting. Jaarlijks vervangt SportStroom bij minimaal 25 tennisverenigingen de conventionele verlichting door LED-baanverlichting.

Het voordeel voor u!

KNLTB en SportStroom hebben prijsafspraken gemaakt, zodat verenigingen bij SportStroom altijd een betere dan marktconforme prijsopgave krijgen. Bovendien draagt SportStroom voor elk verkocht project een vast bedrag af aan de KNLTB, dat zal worden besteed aan projecten die erop gericht zijn om meer jeugd naar lokale verenigingen te trekken onder het motto 'Doorstroom naar de vereniging'. Zodoende ontstaat er altijd een win-win situatie!

SportStroom biedt verenigingen ook inzicht in subsidies, financiële regelingen en biedt hulp bij de aanvraagprocedure:

Meer info op: www.sportstroom.nl.