gravel schaduw service

Jaarverslag

Jaarverslag Fair Play

De KNLTB richt zich wat betreft Fair Play op drie onderdelen: preventie, detectie en correctie. In het kader van preventie worden alle verschillende doelgroepen voorgelicht door middel van het verstrekken van informatie via nieuwsbrieven, onze website en andere kanalen. In het kader van detectie wordt in samenwerking met verschillende stakeholders de opsporing van ongewenst gedrag continu naar een hoger niveau getild. In het kader van correctie heeft de KNLTB gedragscodes opgesteld en is een Reglement Fair Play vastgesteld. De KNLTB beoogt met deze systematiek bewustwording van Fair Play te creëren, te voorkomen dat misdragingen op en naast de tennis- en padelbaan plaatsvinden en ervoor te zorgen dat een overtreding van de gedragscodes daadwerkelijk wordt aangepakt. 

In het kader van de kwalitatieve waarborgen van het NOC*NSF maakt de KNLTB elk jaar een overzicht van alle meldingen die zijn binnengekomen. Bekijk hier het jaarverslag van 2023.