Blaashal verlichting

Begeleidend personeel

De term begeleidend personeel (athlete support personnel) is sinds 2003 opgenomen in de Wereld Anti-Doping Code en het begrip is tevens opgenomen in het Nationaal Dopingreglement.

Onder het begrip begeleidend personeel vallen de trainer/coach, het (para)medisch personeel, zoals artsen, fysiotherapeuten, verzorgers, maar ook managers en alle andere personen die op welke wijze dan ook een sporter tijdens zijn/haar sportcarrière begeleiden. Maar ook de zaakwaarnemer, de teammedewerker, de official, de ouder of de wettelijke vertegenwoordiger. Verder gaat het hierbij om iedere andere persoon die is aangesloten bij de bond en bij de bond aangesloten club/verenigingen, maar ook personen die vrijwilligerswerkzaamheden uitvoeren voor de KNLTB of voor een bij de KNLTB aangesloten vereniging.

Het is een begeleider verboden de volgende handelingen uit te voeren:

  • Het niet of onvoldoende meewerken aan een dopingcontrole
  • Manipuleren
  • Het in het bezit hebben en de toediening van dopinggeduide stoffen zonder geldige reden
  • Handel in dopinggeduide stoffen

Daarnaast hebben begeleiders een aantal verantwoordelijkheden meegekregen:

  • Zij dienen sporters op de hoogte te brengen van de dopinglijst
  • Zij zijn verplicht op de hoogte te zijn van de regels
  • Zij zijn verplicht medewerking te verlenen aan dopingcontroles
  • Zij zijn verplicht de houding van sporters ten aanzien van doping gunstig te beïnvloeden.

Niet alleen de leden van of aangesloten bij de KNLTB zijn gebonden aan de verplichtingen die het Nationaal dopingreglement oplegt. Het is ook mogelijk dat andere personen gebonden worden aan de reglementen van de bond en het Instituut Sportrechtspraak. Dit kan bijvoorbeeld geregeld worden in een arbeidsovereenkomst of vrijwilligersovereenkomst.

De KNLTB heeft de plicht om zich intensief in te zetten en er voor te zorgen dat al het begeleidend personeel gebonden wordt aan de regels van het Nationaal Dopingreglement.

De ITF legt in haar dopingreglement ook aan nationale bonden, waaronder de KNLTB, de verplichting op om het begeleidend personeel te binden aan de dopingregelgeving van de bond. De KNLTB regelgeving is in overeenstemming met de dopingregelgeving van de ITF.