Afdruk aanwijzen

Cursus scheids- en lijnrechter

Om als Official in actie te mogen komen bij competities en toernooien, is de eerste stap het volgen van de cursus tot scheids- en lijnrechter. Op deze pagina vind je alle informatie over deze cursus.

Scheidsrechter

In de cursus tot scheidsrechter leer je alles over de regels op en rond de baan. Aspecten van de spelregels, het werken met het scoreblad en de wijze waarop een wedstrijd vanaf de stoel wordt geleid, komen aan bod. De cursus bestaat uit drie klassikale bijeenkomsten waarin de theorie wordt behandeld en één praktijkdag met afsluitende theorietoets. Na de klassikale cursus ga je een periode meedraaien als kandidaat- scheidsrechter bij KNNLTB competities en toernooien.

Lijnrechter

De cursus voor lijnrechter bestaat uit één dag met een theoriegedeelte en praktijktraining (On Court sessie) om de lijnrechtertechnieken te oefenen. Na de cursus ontvang je uitnodigingen voor de (inter)nationale toernooien in Nederland, waarbij de KNLTB gebruikmaakt van lijnrechters.

Na goed functioneren en voldoende ervaring te hebben opgedaan (meestal binnen een jaar), kan je benoemd worden tot provincie-scheidsrechter en nationaal lijnrechter en maak je deel uit van het KNLTB arbitragekorps.

Tijdens de cursus zal je begeleid worden door KNLTB praktijkbegeleiders. Er zijn geen kosten verbonden aan de cursus tot scheidsrechter en lijnrechter. Je ontvangt zelfs een tegemoetkoming in de (eventuele) reiskosten.

Cursusdata

De cursus tot scheids- en lijnrechter 2023 is al geweest. In september wordt nog een extra cursusdag lijnrechter georganiseerd. Zodra deze datum bekend is, wordt deze gepubliceerd. Heb je interesse? Stuur een mail naar arbitrage@knltb.nl

De cursus tot scheids- en lijnrechter 2024 zal plaatsvinden in het voorjaar 2024 en bestaan uit twee online sessies en drie sessies op locatie. De data hiervan zijn nog niet bekend. Zodra deze bekend zijn, worden deze gepubliceerd. 

Aanmelden

Heb je interesse in de cursus tot scheids- en lijnrechter in het voorjaar 2024? Schrijf je dan in via dit formulier. Wij houden je via de mail op de hoogte van de mogelijke nieuwe cursusdata.