Competitie Nieuwe Stijl

Met ruim 200.000 tennissers is de Nederlandse tenniscompetitie een van de grootste ter wereld. Daarmee mag je het met recht een groot succes noemen. Toch spelen zo’n 400.000 mensen nog geen competitie, zien we de afgelopen jaren een afname in het aantal spelers in de Voorjaarscompetitie en hebben we te maken met een terugloop van het ledenaantal.

De KNLTB wil het succes van de competitie daarom graag uitbreiden en ervoor zorgen dat het overgrote deel van tennissend Nederland in de toekomst competitie speelt. Mensen die competitie spelen blijven langer lid van de tennisvereniging. Competitie spelen zorgt naast deze sterkere binding met de club ook voor een hoop gezelligheid. Het doel daarbij is om het huidige aantal competitiespelers te verdubbelen naar 400.000 in 2025. Daarnaast wil de KNLTB de competitie aanpassen aan de behoeften, wensen en mogelijkheden van deze tijd.

Onderzoek

De KNLTB heeft de afgelopen jaren grondig onderzoek gedaan naar de redenen voor wel of niet competitie spelen. Hieruit is gebleken dat veel tennissers behoefte hebben aan een meer compacte en beter planbare competitiedag. Om de competitie aantrekkelijker te maken voor deze groep heeft de KNLTB zijn leden gevraagd hun ideale competitievorm samen te stellen. Onafhankelijk adviesbureau Hypercube Business Innovation heeft de input van de leden getest op potentie. Dat heeft geleid tot nieuwe aanvullende competitievormen en een versoepeling van de regels.

Nieuwe competitievormen 

Compact Spelen

Compact spelen. Het is dé oplossing om de competitie aantrekkelijker en planbaarder te maken, wat de behoefte is van vele tennissers. Verenigingscompetitieleiders bepalen of en wanneer er op de club compact gespeeld gaat worden. Compact Spelen betekent een wedstrijdtiebreak tot en met 10 punten (twee punten verschil) als het tot een derde set komt. Bij 40-40 wordt meteen beslissend punt gespeeld. Lees hier meer over Compact Spelen.

Helaas is het alleen mogelijk om vanuit Nederland een reactie te plaatsen.