Led Verlichting

Dopinggebruik

De KNLTB ziet dopinggebruik als een reële bedreiging voor een eerlijke, integere sport en de gezondheid van sporters. De KNLTB richt zich daarom op het voorkomen van dopinggebruik onder tennis- en padelspelers. 

Wat is doping? 

Op de vraag ‘Wat is doping?’ komen vaak heel verschillende antwoorden. De een heeft het over ‘stimulerende middelen’ of over ‘het gebruik van niet-natuurlijke stoffen’ en een ander zegt ‘dat wat verboden is en op de dopinglijst staat’. In beide antwoorden zit een kern van waarheid. 

Doping wordt ook wel omschreven als “Stoffen en methoden die verboden zijn door het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA).” Het gaat dus niet alleen om stoffen die verboden zijn, maar ook om bepaalde methoden.  

WADA Dopinglijst  

Het Wereld Anti-Doping Programma kent naast de World Anti-Doping Code (het fundament van het wereld anti-dopingprogramma dat de basis vormt van alle regels en procedures) de zogeheten Internationale Standaarden. Een van die standaarden is de WADA dopinglijst. De Dopinglijst is een verplicht onderdeel van de Code en daarom maakt de Dopinglijst als bijlage deel uit van het Nationaal Dopingreglement. 

De Dopinglijst geldt voor alle (inter)nationale sportbonden die de Code erkennen. Er is wereldwijd dus maar één dopinglijst, en omdat er niet van de dopinglijst mag worden afgeweken, is de lijst voor alle bonden hetzelfde. 

Omdat de dopinglijst alleen maar voorbeelden geeft, is er ook een uitgebreide verboden stoffenlijst. Als praktisch hulpmiddel maakt de Dopingautoriteit jaarlijks, in samenwerking met het WINAp, een Lijst van toegestane medicijnen bij sportbeoefening. Dat is een praktische lijst met de meest gebruikte geneesmiddelen die soms (onder bepaalde voorwaarden) wel zijn toegestaan en die per aandoening gerangschikt zijn. Sommige toedieningswijzen van deze geneesmiddelen zijn echter alleen toegestaan met een dispensatie/TUE. Voor meer informatie, klik hier of bezoek de website van de ITIA (International Tennis Integrity Agency).   

Tips voor een schone sport 

Sport is veel te mooi voor doping. Ben je een topsporter of talent? Dan kun je zelf bijdragen aan een schone sport met behulp van deze tips en door het volgen van de e-learning van de Dopingautoriteit. Iedereen kan op het e-learningplatform een account aanmaken en vervolgens een module naar keuze doorlopen. Na het afronden van een module ontvang je een certificaat.   

Meer informatie 

Download de Tennis-Anti-Doping-app om altijd up-to-date te blijven en om direct te beschikken over de geldende regelgeving en andere anti-doping informatie. De app is beschikbaar via de Apple Store of Google Play. Heb je vragen over doping of wil je meer informatie? Raadpleeg de website van de Dopingautoriteit, de website van het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) of neem contact op via dopingvragen@dopingautoriteit.nl.   

Meldplicht 

Ontvang je signalen van dopinggebruik of heb je een vermoeden dat doping wordt gebruikt? Dan ben je verplicht dit te melden bij één of meer van de volgende meldpunten: 

  • Dopingautoriteit meldpunt (melden@dopingautoriteit.nl; bezoek de website voor meer informatie)  
  • KNLTB meldpunt (fairplay@knltb.nl)