Overige competities

 

District Leiden 55+ heren

In 2016 is in het District Leiden wederom de heren 55+ recreatiecompetitie georganiseerd. Deze competitie is speciaal voor leden van 55 jaar en ouder en valt niet onder de reguliere competitie. Doel van deze competitie is om oudere tennisspelers in de gelegenheid te stellen in een recreatieve en sportieve sfeer tennispartijen te spelen. De uitslagen tellen niet mee voor het Dynamisch Speelsterkte Systeem (DSS).

Finales

De reguliere competitie is reeds afgerond en de kruisfinales en finaledag zijn gepland. De finaledag wordt georganiseerd voor twaalf ploegen. Vier ploegen uit de 1e klasse, vier ploegen uit de 2e klasse en vier ploegen uit de 3e klasse. Bij meer dan vier afdelingen in een klasse, dus meer dan vier kampioenen, is er een kruisfinale op 25 augustus in Hillegom. De finaledag is op donderdag 1 september. 

Voor vragen over de inschrijving en over het recreatietennis in het algemeen kun je per e-mail contact opnemen met de KNLTB via wedstrijdtennis@knltb.nl

Friesland Cup

Aan het tennistoernooi/competitie om de Friesland Cup mag alleen worden deelgenomen door verenigingen die zijn aangesloten bij het district Friesland van de KNLTB.

De verenigingen worden in afdelingen verdeeld waarin om bekers gespeeld wordt: de A1-, A2-, A3-, B-, C- en D-afdeling. De vier sterkste verenigingen strijden in de A1-afdeling om de Friesland-Cup (de Johan Schumacher Trofee), de vier verenigingen die wat sterkte betreft daarop volgen spelen in de A2-afdeling, de acht in sterkte daarop volgende in de A3-afdeling, de zestien daarop volgende in de B-afdeling, de zestien daarop volgende in de C-afdeling en de daarop volgende verenigingen in de D-afdeling.

In alle afdelingen wordt gespeeld volgens het afvalsysteem, waarbij de verliezers doorspelen totdat de degradanten bekend zijn. In de A1- en A2-afdeling spelen de vier verenigingen in één weekend tegen elkaar. De beide winnaars spelen tegen elkaar in de finale. De verliezers spelen tegen elkaar om één degradatieplaats.

In de afdelingen B en C spelen de zestien verenigingen tegen elkaar. De acht winnaars gaan door. Er blijven er dan vier over. De twee winnaars daarvan spelen de finale. Ook de acht verliezers spelen door. De winnaars daarvan handhaven zich in de betreffende afdeling en de vier verliezers spelen door. De winnaars daarvan handhaven zich eveneens en de twee verliezers degraderen.

In de A3-afdeling wordt op dezelfde manier als in de afdelingen B en C gespeeld en het speelschema in de D-afdeling is afhankelijk van het aantal verenigingen in die afdeling.

In de D-afdeling, de laagste afdeling, is geen degradatie mogelijk. Daarom is voor die afdeling een aparte wisselprijs, de zgn. “Rode Lantaarn” ingesteld. De uiteindelijke verliezer krijgt deze prijs een jaar in zijn bezit.

De twee finalisten uit de A1-afdeling spelen voor het vijfde jaar om de Friesland-Cup, de Johan Schumacher Trofee.

Speeldata 2017

1e ronde afd. B t/m D 18 juni (zondag, week 24) 
2e ronde afd. B t/m D 2 juli (zondag, week 26)
3e ronde afd. B t/m D, 1e ronde afd. A3 10 september (zondag, week 36)
Finales afd. B t/m D 24 september (zondag, week 38)
Kruisingsweekend afd. A1en A2 (halve finales) en halve finales afd. A3  23 september (zaterdag, week 38)
Kruisingsweekend afd. A1 en A2 (finales en degradatiewedstrijden) en finale afd. A3   24 sept. (zondag, week 38)

Mixedcompetitie Zeeland

In district Zeeland kent men na afloop van de reguliere voorjaarscompetitie ook nog een Mixedcompetitie op zaterdag. De competitiedata van de zaterdag zijn dan ook anders dan in de overige districten. De data voor deze competitie zijn hieronder te downloaden.

Recreatieve Veteranen Competitie (RVC) Den Haag

Deze competitie is bedoeld voor álle 50-plussers in het district Den Haag, die lid zijn van de KNLTB. De competitie loopt naast de reguliere KNLTB-competitie, er kan aan beide competities deelgenomen worden. De RVC start als de reguliere competitie is afgelopen. Het grote verschil tussen de reguliere KNLTB-competitie en de RVC is dat de speeldagen bepaald worden door de teams zelf en dat de resultaten niet mee tellen voor DSS.

De recreatieve veteranen competitie wordt op doordeweekse dagen ('s morgens of 's middags) gespeeld in de periode van juni tot en met augustus

Er wordt gespeeld met vaste teams, u geeft dus hele teams (min.4 pers.) op. Er is een herencompetitie en een gemengde competitie. Deelname is geoorloofd in de speelsterkte categorieën 5 t/m 9. De indeling geschiedt op basis van speelsterkte in poules van 4 of 5 teams. De speeldata worden in onderling overleg van de teams bepaald.

Eendagstoernooi

Na afloop van de competitie wordt voor de deelnemers een extra eendagstoernooi georganiseerd.

Begin februari ontvangen de verenigingscompetitieleiders de nieuwsbrief met betrekking tot deze competitie. De inschrijfperiode betreft t/m 1 april 2015.  

Vijftig Plus Circuit Limburg

Voor alle 50-plussers in district Limburg bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan het Vijftig Plus Circuit. Het vijftig plus circuit is een teamcompetitie die gespeeld wordt op de maandag en/of vrijdag. De deelnemende teams worden ingedeeld in poules in een roulerend schema. Dit houdt in dat alle teams uit een poule elkaar op de speeldag op een park van een deelnemende vereniging ontmoeten. Deze vereniging is aangewezen als gastheer. Iedere vereniging is in zijn poule éénmaal gastheer (indien mogelijk op de dag dat zij zelf niet spelen). Er zal bij de indeling zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de reisafstanden én de ploegsterkte.

De doelstelling van het circuit is tweeledig; Uiteraard wordt er tijdens de wedstrijden serieus getennist, maar dit gaat hand-in-hand met de gezelligheid op de speeldagen. Het roulerende speelschema zal dit bevorderen.

Op de maandag worden de dames- en herendubbel poules gespeeld en op de vrijdag de gemengddubbel poules. De speeltijden zijn tussen 10.00 uur en 15.00 uur. Er wordt in 2 klassen gespeeld, 1e klasse voor dubbelspeelsterktes cat. 5, 6 en 7 en 2e klasse cat. 7, 8 en 9.

Speeldata Vijftig Plus Circuit Limburg 2017

  • Maandag: 10 april / 24 april / 1 mei / 8 mei / 15 mei / 22 mei / 29 mei
  • Vrijdag: 14 april / 21 april / 28 april / 5 mei / 12 mei / 19 mei / 26 mei

IJmondse Zomer Veteranen Competitie

Deze zomer veteranencompetitie wordt gespeeld in de onderdelen herendubbel en gemengd dubbel voor spelers vanaf 45 jaar met een speelsterkte van 5, 6, 7, 8 of 9. Er geldt een promotie- en degradatie regeling.

Indeling
Er wordt gespeeld in klassen. De kampioen van elke afdeling promoveert, tenzij het de hoogste klasse betreft. De twee laagst geëindigde ploegen in elke afdeling (op basis van een afdeling met 8 ploegen) degraderen, tenzij het de laagste afdeling betreft. Bij een afdeling van minder dan 8 ploegen, degradeert de laagst geëindigde ploeg (dit is niet van toepassing op de laagste afdeling). Er wordt zoveel mogelijk in afdelingen van 8 ploegen gespeeld, wat 7 wedstrijddagen betekent.

Baanbeschikbaarheid
De VCL is verplicht om een zodanige baanplanning te maken dat de partijen in maximaal twee aaneensluitende speelronden worden gespeeld (twee banen per team). De vereniging is verplicht het hiertoe benodigde aantal banen beschikbaar te stellen, óók als er gelijktijdig met de competitiespeeldag een (open) toernooi/clubevenement plaatsvindt. Het spelen van een open toernooi heeft voorrang op het spelen van de zomer veteranencompetitie, aangezien bij het invullen van de beschikbaarheid voor het open toernooi rekening kan worden gehouden met de competitiedata.

Speeldata + begintijden

 

wk 23  

wk 24  

wk 25   

wk 26   

wk 27   

wk 28   

wk 29   

wk 30   

wk 31   

Vrijdagavond of   
zaterdag 

10/11
juni

17/18
juni 

24/25
juni 

1/2
juli

8/9
juli

Inhaal

22/23
juli

29/30
juli

Inhaal


Er wordt gespeeld op vrijdagavond of zaterdag (ochtend/middag/avond). De ontvangende vereniging bepaalt op welke dag en op welk tijdstip er aangevangen wordt. Op vrijdag- en zaterdagavond is het niet verplicht een partij te starten na 22.30 uur.

Competitieaanbod senioren
Heren 45+ (3 klassen)
Elke wedstrijd bestaat uit 4 dubbels, waarvoor tenminste 4 heren nodig zijn. De spelers zijn geboren in 1971 of eerder. Speelsterkte 5 t/m 9.

Gemengd 45+ (2 klassen)
Elke wedstrijd bestaat uit 1 herendubbel, 1 damesdubbel en 2 gemengd dubbels, waarvoor tenminste 2 dames en 2 heren nodig zijn. De spelers zijn geboren in 1971 of eerder. Speelsterkte 5 t/m 9.

Duur van een partij
De competitiepartijen worden gespeeld volgens de Tennisspelregels. Er wordt gespeeld om twee gewonnen sets. Een tiebreak, als vervangende beslissende derde set, wordt gespeeld op het moment dat de stand één set gelijk is. Winnaar van de beslissende tiebreak – en daarmee ook van de partij – is degene die het eerst zeven punten behaalt op voorwaarde dat er een verschil is van twee punten. Deze tiebreak vervangt de beslissende laatste set en geldt voor de partijuitslag als een set met games (7-6 of 6-7).

Dispensaties
Een speler die nét niet voldoet aan de specifieke leeftijdsvoorwaarden voor een competitiesoort kan, met inachtneming van onderstaande voorwaarden, toch meespelen. Een aanvraag voorafgaand aan de competitie is niet meer nodig!

Voorwaarden meespelen met leeftijdsdispensatie
- Maximaal 5 jaar te jong.
- Er mag maximaal 1 speler met leeftijdsdispensatie per team per speeldag meespelen.

Uitnodiging van ploegen en invoeren van uitslagen
Het uitnodigen van ploegen en het invoeren van uitslagen gaat digitaal via MijnKNLTB. De benodigde informatie van alle wedstrijden dient door de VCL uiterlijk 8 dagen vóór de eerste wedstrijd te zijn doorgegeven. Nadat de indelingen en wedstrijdprogramma’s zijn gepubliceerd, zijn de handleidingen hiervoor te raadplegen op de KNLTB website.

Wedstrijdbulletin
De zomer veteranencompetitie wordt gespeeld volgens het Competitiereglement 2016. Alle afwijkende en aanvullende bepalingen worden opgenomen in een Wedstrijdbulletin, die de VCL tijdig voor aanvang van de competitie zal ontvangen. De VCL ontvangt het Wedstrijdbulletin en tennisparkgegevens digitaal, met het verzoek deze door te sturen naar de aanvoerders.