Voorjaarscompetitie

De KNLTB Voorjaarscompetitie is één van de grootste tenniscompetities ter wereld en wordt in gespeeld in de maanden april, mei en juni. Hier vind je onder andere de speeldata, de wedstrijdbulletins en andere belangrijke documentatie.

Correctie verkeerde competitie-uitslagen

De KNLTB ontvangt jaarlijks berichten van aanvoerders en competitieleiders die bij het invoeren van een competitie-uitslag een fout hebben gemaakt of van anderen die een fout in een uitslag hebben geconstateerd. De fouten lopen uiteen van het invoeren van de verkeerde speler tot het foutief invullen van een partij-uitslag en/of setstanden. Als de wedstrijduitslag echter eenmaal is verstuurd kan de vereniging zelf deze uitslag niet meer digitaal corrigeren. In die gevallen moet de KNLTB worden gevraagd om de correctie door te voeren. Een correctieverzoek moet altijd vergezeld gaan van een kopie van het betreffende wedstrijdformulier.

De kopie van het formulier dient te worden gezonden aan: KNLTB, Postbus 1617, 3800 BP Amersfoort. Een duidelijke scan van het formulier kan ook per email worden verzonden naar: wedstrijdtennis@knltb.nl. Vermeld in de begeleidende brief respectievelijk email altijd duidelijk welke wijziging gewenst is.

Wedstrijdbulletins

Download hieronder de wedstrijdbulletins voor de Voorjaarscompetitie. Per regio is er een specifiek wedstrijdbulletin met informatie voor die regio.

Overschrijvingsbepalingen

Een speler die in 2016 voor een andere vereniging voorjaarscompetitie gaat spelen dan in 2015 doet er goed aan de overschrijvingsbepalingen in het Competitiereglement door te lezen (art. IV-02). Ná 1 november is toestemming van de "oude" vereniging noodzakelijk. 

  

Zoek een competitie

Vul je verenigingsnaam in: