Talentprofielen

In Nederland zijn er voor jonge talentvolle sporters die een talentenstatus hebben diverse voorzieningen beschikbaar.

Topsport Talentscholen en Stichting LOOT

Op een Topsport Talentschool kunnen talentvolle sporters voortgezet onderwijs volgen met een aangepast programma. Dertig Topsport Talentscholen maken de combinatie studie en topsport mogelijk in het voortgezet onderwijs (VMBO-HAVO-VWO). Zij houden rekening met de sportieve ambities van de leerlingen door extra onderwijsvoorzieningen aan te bieden, namelijk:

  • Een flexibel lesrooster dat ruimte heeft voor trainingen en wedstrijden;
  • (gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken;
  • Uitstel of vermindering van huiswerk;
  • Voorzieningen om achterstanden, veroorzaakt door afwezigheid in verband met trainingen en wedstrijden, weg te werken;
  • Uitstel of aanpassing van repetities en/of schoolonderzoeken;
  • Begeleiding van een LOOT-begeleider
  • Gespreid examen over twee schooljaren. 

Deze faciliteiten zijn beschikbaar voor topsporters met een A of HP-status en voor internationale talenten, nationale talenten en beloften. De Topsport Talentscholen zijn verenigd in een stichting Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport (LOOT). Deze stichting beoordeelt onder andere de aanvragen van kandidaat Topsport Talentscholen.

Meer informatie kun je vinden op www.stichtingloot.nl, inclusief een overzicht van de locaties en bijbehorende contactgegevens.

Voorzieningen, talentprofielen en Regionale Topsport Organisaties

In 2007 zijn door NOC*NSF talentprofielen geïntroduceerd met als doel om landelijk op een transparante en uniforme manier de groep van meest talentvolle sporters en hun doorstroom in beeld te brengen. Dit generieke talentprofiel is in overleg met NOC*NSF door de verschillende sportbonden vertaald in een sportspecifiek talentprofiel (o.a. voor tennis). Dit alles resulteert uiteindelijk ieder jaar in een namenlijst van jonge talentvolle sporters. Talenten worden op basis van leeftijd, prestaties en het te volgen programma ingedeeld in een drietal categorieën:

  • Internationaal talent [IT]
  • Nationaal talent [NT]
  • Beloften [B]

Voorzieningen (diensten) voor deze talentvolle sporters worden via de Regionale Topsport Organisaties beschikbaar gesteld. In samenwerking met de sportbonden en de Regionale Topsport Organisaties is door NOC*NSF een minimumpakket aan voorzieningen samengesteld dat beschikbaar is voor talenten in Nederland. Er kunnen echter verschillen zitten in de voorzieningen per Regionale Topsport Organisatie. 

Procedure toekenning talentprofielen 

Na de NJK wordt de balans opgemaakt en in augustus wordt de lijst volgens de criteria door de KNLTB definitief gemaakt voor het komende schooljaar. De criteria gelden per geboortejaar. Ouders van talenten worden rechtstreeks geïnformeerd vanuit de KNLTB. Deze lijst van talenten is op dat moment ook bekend bij NOC*NSF en de Regionale Topsport Organisaties. In de meeste gevallen neemt de Regionale Topsport Organisatie contact op met het talent uit zijn regio, maar niet ieder Regionale Topsport Organisatie gebruikt een intakegesprek voor een status. Wij adviseren de actie van de Regionale Topsport Organisatie na bericht van toekenning vanuit de KNLTB een aantal weken af te wachten. Mocht na die tijd de Regionale Topsport Organisatie in jouw buurt je nog niet hebben geïnformeerd, dan raden wij je aan contact met hen op te nemen.             

Voor talenten, geboren in 2008, die aankomend schooljaar (2020/2021) de stap naar het Middelbaar Onderwijs maken, wordt eind februari de lijst volgens de criteria door de KNLTB definitief gemaakt voor het komende schooljaar.

Bekijk hier de profielen voor rolstoeltennis.