KNLTB Vlag wapperen wind

Historie

Oprichting

De Nederlandse Lawn Tennis Bond (NLTB) werd op 5 juni 1899 opgericht door 14 heren in het Poolsche Koffiehuis te Amsterdam. Deze heren behoorden tot de beste spelers van Nederland of waren nauw betrokken bij de organisatie van hun verenigingen en de toernooien die op hun verenigingen werden gespeeld. De belangrijkste reden voor oprichting van de KNLTB was het aanbrengen van uniformiteit in de regels van het spel en in de organisatie van toernooien.

Onderstaande heren zijn de oprichters van de KNLTB:

K.W.A. Beukema
F. Breitenstein
C. van Eeghen
M.G. van Heel
L. von Hemert
A. Heybroek
C.J. Keurenaar
W.G. Knokke van der Meulen
P. Louwerse
G.F.A. Mullemeister
Mr. C. Ridder van Rappard (initiatiefnemer)
Jhr. W.P. Teding van Berkhout
L.J.A. Trip
P.W. Waller

Het predicaat Koninklijk

Bij het veertigjarig bestaan kreeg de bond het predicaat 'Koninklijk' en prins Bernhard werd beschermheer van de KNLTB. Tegenwoordig heeft de KNLTB bijna 642.000 leden en vormt daarmee in grootte de tweede sportbond in Nederland.

Hét startpunt van de tennissport

De KNLTB is hét startpunt van de tennissport in Nederland en heeft de ambitie om nog meer mensen méér te laten tennissen. Meer dan 1600 tennisverenigingen, en daarmee ruim 642.000 tennissers en padellers, zijn aangesloten bij de KNLTB. Hiermee is de tennisbond in grootte de tweede sportbond van Nederland. De KNLTB adviseert en ondersteunt besturen van tennisverenigingen op het gebied van verenigingsbeleid, accommodatie en bij juridische geschillen. De tennisbond is verantwoordelijk voor landelijke en districtscompetities, toernooien, voor de opleiding van tennisleraren en scheidsrechters. Verder heeft de KNLTB als doel de promotie van de tennissport en het vergroten van de betekenis van tennis in de samenleving. Ten slotte begeleidt de KNLTB jeugdig talent op weg naar de top en organiseert topevenementen als de Davis Cup en alle nationale kampioenschappen.

Meer historie

Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (onderdeel van de KNAW) heeft haar databank 'Sportbonden, sportclubs en sportperiodieken t/m 1940' online gezet. In deze databank vind je alle informatie over de KNLTB en alle tennisverenigingen die voor 31 december 1940 werden opgericht.