Bankje parasol oud

Statuten en reglementen

De KNLTB is als overkoepelende sportbond verantwoordelijk voor het opstellen, handhaven en ontwikkelen van de diverse regels binnen de Nederlandse tennissport. Op deze pagina vind je de KNLTB-statuten, het Algemeen reglement, het Reglement Begripsbepalingen, het Directiestatuut, diverse andere reglementen en de KNLTB gedragscodes.

Klik hier voor het formulier 'ondertekenen gedragscodes'. 

De KNLTB heeft zich medio 2021 voor wat betreft de tuchtrechtspraak voor de onderwerpen doping en seksuele intimidatie aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak. Klik hier voor de reglementen die van toepassing zijn voor het onderwerp doping. Klik hier voor de reglementen die van toepassing zijn voor het onderwerp seksuele intimidatie.