Bankje parasol oud

Missie en strategie

De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) is het overkoepelende orgaan van de tennis- en padelsport en de tennis- en padelverenigingen in Nederland.

Het is onze missie om méér mensen méér tennis en padel te laten spelen, bij onze verenigingen en op andere locaties. We willen de betekenis van deze racketsporten voor de Nederlandse samenleving vergroten. Mensen in beweging brengen en houden om ze fitter en gezonder te maken. En om mensen te verenigen, ongeacht hun leeftijd, afkomst, geslacht, met en zonder beperking. 

We zetten initiatieven op om tennis en padel laagdrempelig te maken, waardoor meer mensen gaan en blijven tennissen en padellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan nieuwe competitie- en toernooiformats, lidmaatschapsvormen, apps en ICT-toepassingen. We maken tennis en padel ‘makkelijker’, zodat echt iedereen mee kan doen.

De KNLTB wil uitgroeien tot een maatschappelijk betrokken organisatie en toonaangevende sportbond. We stellen ons op als gids in tennis- en padelland en bieden toegevoegde waarde aan alle spelers, leraren, verenigingen en andere aanbieders. We bouwen een sterke tennis- en padelcommunity, waarin we alle betrokken partijen met elkaar verbinden. Dat doen we door tennis en padel op alle vlakken te promoten, het aanbod te vernieuwen en mee te bewegen met de veranderende behoeften. Voor iedereen: voor de fan op de tribune, de trainer op de club, de competitiespeler, de ongebonden sporter, de vrijwilliger, de bestuurder, de ondernemer en al die anderen die van onze racketsporten houden.

Als KNLTB hebben we een scherpe ambitie geformuleerd. Om onze ambitie en doelstellingen te realiseren, moeten we kiezen waar we de komende jaren de focus op leggen. Deze strategie staat beschreven in het Strategisch Manifest 2024-2028.

Gerelateerd aan deze pagina

Organisatie

Organisatie