Bankje parasol oud

Maatschappelijk belang

De KNLTB gelooft in de kracht van sport in het algemeen en van tennis in het bijzonder. De kracht om de samenleving op de been te brengen en in beweging te houden. Om mensen fitter en gezonder te maken. En om mensen te verenigen en samen te laten werken, ongeacht hun leeftijd, afkomst of geslacht.

Daarom spant de KNLTB zich al sinds 1899 in om de betekenis van tennis in de samenleving te vergroten, en met succes!

De kracht van tennis

Tennis is een breed gedragen sport die wereldwijd, individueel en in teamverband, wordt beoefend door miljoenen mensen van alle leeftijden. 

Tennis is voor iedereen

De KNLTB biedt producten aan voor alle spelers van jong tot oud, en van alle niveaus. Door intensieve samenwerking met scholen in het hele land maken duizenden kinderen al op jonge leeftijd kennis met de tennissport.

Inspelend op de vergrijzing heeft de KNLTB ook een reeks succesvolle programma’s ontwikkeld voor oudere tennissers om hen in staat te stellen om op een verantwoorde, gezonde manier in beweging te blijven.

Daarnaast spant de KNLTB zich in om mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking bij de sport te betrekken. Het is dan ook geen toeval dat Nederland op het gebied van rolstoeltennis al jaren tot de absolute wereldtop behoort. Bovendien heeft de KNLTB met G-tennis een speciale tennisvorm voor mensen met een verstandelijke beperking.

Tennis is gezond

Wetenschappelijk onderzoek heeft onomstotelijk bewezen dat de tennissport verschillende gezondheidsvoordelen biedt, zoals het bevorderen van uithoudingsvermogen, bestrijding van overgewicht, verkleining van het risico op hart- en vaatziektes en vertraging van het verouderingsproces. De KNLTB is dan ook overtuigd van het feit dat de tennissport een cruciale rol kan spelen in de preventieve gezondheidszorg.

Tennis brengt mensen samen

Met een landelijk netwerk van meer dan 50.000 vrijwilligers verdeeld over ongeveer 1.600 tennisverenigingen levert de tennissport een belangrijke bijdrage aan de sociale cohesie binnen de maatschappij. Voor ruim 1,1 miljoen actieve tennissers in Nederland, van wie er meer dan 642.000 zijn aangesloten bij de KNLTB, is de tennisvereniging het hele jaar door een belangrijke ontmoetingsplaats. Een plek om tegen elkaar te spelen, van elkaar te leren en voor elkaar te zorgen.

Rolmodellen

Door de jaren heen heeft de tennissport verschillende rolmodellen voortgebracht die een grote maatschappelijke impact hebben gehad, zowel internationaal als nationaal. Zoals Arthur Ashe en Billy Jean King, maar ook Richard Krajicek en Esther Vergeer. Zij streven ernaar om de tennissport in te zetten als middel om maatschappelijke problemen het hoofd te bieden. Een lovenswaardige ambitie die de KNLTB ten volste onderschrijft. De KNLTB gaat daarom de samenwerking met Esther Vergeer en Richard Krajicek en hun foundations intensiveren.

Maatschappelijke ambities van de KNLTB

Als tweede sportbond van Nederland, met een slagvaardige beroepsorganisatie en een omvangrijk landelijk netwerk van vrijwilligers verkeert de KNLTB in een unieke positie om een grote maatschappelijke impact te hebben.

De KNLTB geeft op verschillende manieren invulling aan zijn maatschappelijke ambities. Van projecten om een veilig sportklimaat in Nederland te realiseren tot duurzame samenwerkingsverbanden met andere maatschappelijke organisaties zoals de Richard Krajicek Foundation, de Esther Vergeer Foundation en het Fonds Gehandicapten Sport. 

Tot slot

De KNLTB is meer dan ooit overtuigd van het belang van sport voor onze samenleving. We geloven dat de tennissport een oplossing kan bieden voor een veelheid aan maatschappelijke problemen, en kan fungeren als katalysator van ontwikkelingen op het gebied van integratie, gezondheid en duurzaamheid. Vanuit die overtuiging spannen wij ons dagelijks in om een bijdrage te leveren aan een gezondere samenleving.

Gerelateerd aan deze pagina

Organisatie

Organisatie

Gerelateerd aan deze pagina

Diversiteit

Diversiteit