Padelballen Aan Het Net

Disclaimer

Informatie

De KNLTB spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties.

Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten van deze website berusten bij de KNLTB. De op deze website geplaatste teksten mogen uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Het is uitdrukkelijk verboden materiaal van deze website voor een andere website te gebruiken, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is gegeven door de KNLTB. Andere eigen handelsmerken en –namen kunnen op deze website voorkomen, waarbij deze merken en namen eigendom blijven van de respectievelijke eigenaars.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Het gebruik van de informatie op deze website is geheel voor eigen risico. De KNLTB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van het bezoeken van deze website en het gebruik van de informatie op deze website.

Gebruik gegevens

Bij bezoek aan deze website kan de KNLTB de gegevens van de bezoeker verwerken. De verwerking geschiedt in het bijzonder ten behoeve van het verrichten van analyses voor statistische doeleinden en het kunnen informeren van de bezoekers van de website over nieuwe activiteiten van de KNLTB.

Cookies

De KNLTB maakt gebruik van cookies om de website op het gebruik van de bezoeker af te stemmen.

Links

De KNLTB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die door een link met de website van de KNLTB zijn verbonden.