Bal onder het net

Functionaris Gegevensbescherming

Aangenaam! Ik ben Sergej Katus, de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de KNLTB. Ik bewaak en houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving door de KNLTB. Dat doe ik als toezichthouder conform artikel 37-39 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat is de meest belangrijke privacywet, naast bijvoorbeeld wetgeving over internetcookies en e-mailreclame (anti-spamwetgeving).

Wat doe ik als FG?

  • Ik help de KNLTB om netjes om te gaan met jouw lidmaatschapsinformatie en andere persoonsgegevens, zodat je erop kunt vertrouwen dat de KNLTB  behoorlijk, zorgvuldig en in overeenstemming met de wet te werk gaat.
  • Ik reik de kaders (afspraken) aan zodat je kunt rekenen op een professionele bescherming van persoonsgegevens.
  • Ik controleer of de KNLTB binnen die kaders blijft en zich aan de afspraken houdt.

In beroep bij de FG

Je kunt bij mij terecht voor vragen en klachten over het gebruik van jouw persoonsgegevens, hoewel de KNLTB jou in eerste instantie eerst zélf van dienst moet zijn. Als je er met de KNLTB niet uitkomt, sta ik voor je klaar. Daarvoor ben ik bereikbaar via het e-mailadres fg@knltb.nl of per post. Leg dan duidelijk uit wat je probleem is en waarom je vindt dat de KNLTB je niet goed geholpen heeft.

Je kunt denken aan zaken als:

  1. fouten in facturatie, competitieindelingen of bijvoorbeeld wedstrijduitslagen;
  2. buitensporige gegevensverzameling via inschrijvingsformulieren;
  3. klachten over de informatieverstrekking over wat de KNLTB doet met je gegevens;
  4. niet goed geholpen worden door de KNLTB terwijl je gegevens verwijderd behoren te worden of moeten worden doorgegeven aan bijvoorbeeld een andere sportbond.
  5. doorverkoop van gegevens aan bedrijven terwijl je daar juist ‘nee’ tegen had gezegd;
  6. gebrekkige informatiebeveiliging waardoor je in de problemen kunt komen (‘datalekken’).

Een FG is onafhankelijk

Ik bén niet de KNLTB en maak geen deel uit van de KNLTB. Ik opereer in onafhankelijkheid en op basis van tientallen jaren juridische expertise en praktijkervaring.

Als ik iets wil onderzoeken zoals een klacht, moet de KNLTB daaraan meewerken. Ik weet ook dat de KNLTB wíl meewerken, want ze vinden het zelf ook vervelend wanneer met jou discussie is ontstaan. Op je leden ben je zuinig.

Tegelijkertijd moet ik fair zijn. Als de KNLTB het goed doet en zich aan de wet houdt, geef ik dat ook eerlijk aan. Maar weet dat ik daar dan goed over heb nagedacht en alle argumenten voor je op een rijtje heb gezet.

Mocht je er (via mij) toch niet uitkomen met de KNLTB, kan ik mijn zienswijze altijd delen met de Autoriteit Persoonsgegevens of de rechter, mocht je het zover willen laten komen.

FG-jaarverslag 2021-2022

In april 2022 heeft de Functionaris Gegevensbescherming (FG) zijn jaarverslag aan de KNLTB aangeboden. Al met al krijgt de KNLTB een positieve beoordeling. In het verslag wordt onder meer beschreven dat de KNLTB op privacygebied de juiste weg heeft ingeslagen, met name door versterking van het AVG-supportteam en een beter begrip heeft gekregen van AVG-risicobeheersing. Het verslag kan je hier lezen.

Sergej Katus

mr. S.H. Katus CIPP/E CIPM FIP
Functionaris voor gegevensbescherming KNLTB

Bovenkerkerweg 81 
1187 XC Amstelveen 
T.a.v. FG KNLTB
Of fg@knltb.nl