Competitie Nieuwe Stijl: drie aanvullende competitievormen vanaf 2017

De KNLTB wil het succes van de competitie uitbreiden en ervoor zorgen dat het overgrote deel van tennissend Nederland in de toekomst competitie speelt. Om die reden startte de KNLTB in 2015 het project Competitie Nieuwe Stijl (CNS). Doel is een verdubbeling van het aantal competitiespelers in 2025. Binnen dit project is het volledige competitieaanbod tegen het licht gehouden en grondig getoetst bij de verschillende doelgroepen, waaronder competitiespelers, niet-competitiespelers, VCL’s, trainers en clubbestuurders. Hieruit blijkt dat er behoefte is aan een beter planbare competitie en een versoepeling van de regels. Om hierin tegemoet te komen biedt de KNLTB drie nieuwe, aanvullende competitievormen en een versoepeling van het Competitiereglement vanaf de Voorjaarscompetitie 2017. Het huidige competitieaanbod zal hierbij in tact blijven. 

Elke stap in het proces van Competitie Nieuwe Stijl is zorgvuldig, weloverwogen en met de juiste specialisten genomen door de KNLTB. Belangrijk daarbij was onder meer de data-analyse van innovatief adviesbureau Hypercube, dat de huidige situatie in kaart bracht en onderzocht welke competitievormen het meeste potentie hadden. Bovendien kreeg iedereen de gelegenheid om online zelf zijn of haar ideale competitievorm samen te stellen. Er bleven enkele competitievormen over die weer uitvoerig tegen het licht werden gehouden en werden besproken met zoveel mogelijk relevante betrokkenen uit de tenniswereld.

Het resulteerde uiteindelijk in drie vormen die veel spelplezier moeten opleveren en beter passen in de volle agenda’s van tegenwoordig. Ze worden hieronder nader toegelicht. Binnen het project Competitie Nieuwe Stijl blijft de KNLTB samen met de diverse doelgroepen de competitie en het reglement komende jaren evalueren, monitoren en waar nodig aanpassen.

Instapcompetitie

De eerste nieuwe vorm is de Instapcompetitie, die vooral geschikt is voor beginnende competitiespelers van niveau 8 en 9.  Spelers van 17 jaar en ouder spelen tijdens de Voorjaarscompetitie in april en mei gedurende zeven speeldagen, op donderdagavond of zondagmiddag. De keuze voor de dag is aan de spelers zelf. Er worden per speeldag twee dubbelpartijen gespeeld, waarbij de samenstelling van de duo’s niet uitmaakt. Zo is het bijvoorbeeld toegestaan dat twee dames  tegenover een gemengd duo staan. De nadruk ligt op leuk tennis op je eigen niveau en gezelligheid, de duels tellen dan ook niet mee voor de speelsterkte. Om de duur van de duels te beperken, wordt bij een stand van 40-40 direct een beslissend punt gespeeld en wordt in plaats van een derde set een wedstrijdtiebreak tot tien punten gespeeld.

Jongvolwassenen

De tweede is een competitievorm voor jongvolwassenen tussen de 17 en de 35 jaar. Deze competitie is makkelijk te plannen naast andere activiteiten. In de Voorjaarscompetitie in april en mei zijn er zeven speeldagen, die pas beginnen op zaterdag na 17.00 uur. Teams werken met minimaal vier spelers vier dubbelpartijen af, waarbij een speelronde kan bestaan uit één damesdubbel, één herendubbel en twee maal gemengd dubbel of uit vier heren-, dan wel damesdubbels. De nadruk van deze vorm ligt voornamelijk op spelen tegen tegenstanders van vergelijkbaar niveau en dezelfde leeftijdscategorie. Ook hier wordt bij 40-40 een beslissend punt gespeeld en is de derde set een wedstrijdtiebreak tot tien punten.

Zomeravondcompetitie

De derde nieuwe competitievorm is de Zomeravondcompetitie voor spelers van 17 jaar en ouder en van alle niveaus in mei en juni. Op zeven woensdagavonden komen teams met minimaal vier spelers tegen elkaar uit in vier dubbelpartijen en net als bij de jongvolwassenen kan worden gekozen uit vier damesdubbels, vier herendubbels of één damesdubbel, één herendubbel en twee maal gemengd dubbel. Wederom wordt bij 40-40 een beslissend punt gespeeld en is de derde set een wedstrijdtiebreak tot tien punten. De Zomeravondcompetitie kan door spelers naast de Voorjaarscompetitie worden gespeeld.

Versoepeling reglement

Binnen het project Competitie Nieuwe Stijl is ook gekeken naar knelpunten en wensen van diverse doelgroepen. Voor de Voorjaarscompetitie 2017 betekent dat de volgende wijzigingen:

1. Meer mensen, meer laten tennissen. Dat is de missie van de KNLTB. Een versoepeling van de regels in het Competitiereglement draagt hieraan bij.  Vanaf 2017 wordt het bijvoorbeeld mogelijk om de opstelling van de (gemengd) dubbelspelen na de enkelspelen bekend te maken en in te vullen op het wedstrijdformulier. 

2. De KNLTB stelt de VCL van thuisspelende clubs in staat om te kiezen voor ‘verkort’ spelen tijdens competitievormen waarbij dit niet de standaard is, (m.u.v. de Eredivisie gemengd). Dit houdt in: bij een stand van 40-40 wordt een beslissend punt gespeeld en een wedstrijdtiebreak (t/m 10) als vervangende derde set in alle partijen.

Waarom biedt de KNLTB clubs de mogelijkheid te kiezen voor verkort spelen?

  • Uit het competitieonderzoek blijkt dat een groot aantal leden een beter planbare competitie wil. Zowel de huidige competitiespelers geven dit aan als niet-competitiespelers en verenigingsfunctionarissen.
  • Door het succes van de Voorjaarscompetitie dreigt voor een aantal clubs een tekort aan banen, voornamelijk in de weekenden.  Door ze deze mogelijkheid te bieden ontstaat er meer ruimte. 

Wil je meer informatie of wil je meedoen aan deze competitie(s)? Maak jouw vragen of interesse dan kenbaar aan de Verenigingscompetitieleider (VCL) van jouw club. Hij/zij informeert je graag verder.