KNLTB Vlag wapperen wind

Medewerkers in Beeld: Ellen en Leon van Team Verenigingsondersteuning

Het is de ambitie van de KNLTB om verenigingen sterk en toekomstbestendig te maken. Eén van de manieren om clubs sterker te maken, is om zo veel mogelijk kennis te delen. Dat is een belangrijke taak van de afdeling Verenigingsondersteuning. Deze afdeling zoekt de clubs op, deelt alle beschikbare kennis en stimuleert de samenwerking tussen verenigingen. In het kader van kennisdeling stellen Ellen van den Oever en Leon van Leeuwen zich graag aan je voor. Ze zijn beiden werkzaam op de afdeling Verenigingsondersteuning: Ellen als jurist en Leon als Coördinator Accommodatieadvies. Hoe ervaren zij het om bij de KNLTB te werken?

Even voorstellen:

Ellen houdt van sport in het algemeen en voordat ze startte als jurist bij de KNLTB heeft ze bij de Voetbalbond gewerkt. Tennis is toch voor mij de allerleukste sport zegt Ellen. Het daagt je zowel fysiek als mentaal uit. Regelmatig dubbel ik met een aantal dames en dat is gezellig, op de baan, maar zeker ook erna. Daarnaast heb ik vele uren langs de baan gestaan om mijn dochters aan te moedigen tijdens de competitie, zelfs bij temperaturen dichtbij nul. Ellen werkt inmiddels al 13 jaar bij de KNLTB.

Bij Leon loopt tennis als een rode draad door zijn leven. Als kind heeft hij o.a. bondstraining (vroeger heette dat nog fasetraining) gehad en heeft hij veel wedstrijden gespeeld. Tijdens zijn jeugd speelde hij de hele zomer toernooien. Terugkijkend daarop heeft Leon dat ervaren als een mooie, maar ook leerzame tijd.  

Nog steeds sla ik graag een balletje en speel ik met plezier competitie bij tennisvereniging De Sluipers in Reeuwijk. Samen met mijn teamgenoten komen we uit in de Hoofdklasse heren op zaterdag. Ook heb ik in het verleden jarenlang tennisles gegeven en heb ik het nodige vrijwilligerswerk gedaan binnen de vereniging, want zonder vrijwilligers kan de tennissport niet bestaan aldus Leon, die na zijn studie sporteconomie bij de KNLTB is gaan werken en hier inmiddels al ruim 17 jaar werkt.

Wat houdt jouw functie precies in?

Ellen: Bestuurders van verenigingen hebben vaak vragen over juridische zaken. Deze vragen zijn heel divers. Ze gaan bijvoorbeeld over de arbeidsrelatie met de trainer, de inhoud van de statuten, de erfpachtovereenkomst met de gemeente of de huurovereenkomst van de banen. In mijn functie als jurist geef ik bestuurders advies over hoe ze met deze juridische zaken om kunnen gaan. Daarnaast is er op deze pagina juridische basisinformatie beschikbaar en vind je er een aantal modelovereenkomsten, waarmee bepaalde rechtsverhoudingen goed kunnen worden geregeld. Immers, voorkomen is beter dan genezen! Deze eerstelijns juridische ondersteuning van de KNLTB is gratis voor de verenigingen.

Leon: Als coördinator Accommodatieadvies adviseer en ondersteun ik o.a. verenigingen over de aanleg, het onderhoud en beheer van accommodaties. Daarnaast ontwikkelen we producten en diensten waardoor verenigingen nog beter in staat zijn invulling te geven aan hun (toekomstige) accommodatiebeleid. Voorbeelden hiervan zijn: brochures met alle informatie over tennisbanen (van baansoortenbeleid en kenmerken tot een indicatie van aanleg- en onderhoudskosten), een uitgebreid stappenplan om tennisbanen te renoveren met allerlei tips en adviezen, tennisveldverlichting en meer. Ook verzorgen we bijvoorbeeld banenscans waarbij verenigingen inzicht kunnen krijgen in de staat van hun banen. De afdeling verenigingsondersteuning is erop gericht om aan de voorkant kennis, inzichten en ervaringen te delen om daarmee verenigingen verder op weg te helpen. Achter de schermen vindt er afstemming plaats met verschillende stakeholders (o.a. gemeenten, leveranciers) en worden er kwaliteitsstandaarden gemaakt om de kwalitatief hoogwaardige tennisinfrastructuur die Nederland kent, te kunnen behouden. Deze werkzaamheden zijn niet altijd direct zichtbaar voor verenigingen, maar wel heel erg belangrijk. Daar moet je blijvend aandacht voor hebben en continu aan blijven werken.

Hoe is het om bij de KNLTB te werken?

Ellen is heel erg blij dat ze na 13 jaar nog steeds bij de KNLTB werkt. De collega’s zijn leuk, de sfeer is informeel, iedereen is met tennis bezig én mijn werk is inhoudelijk interessant en uitdagend aldus Ellen, wanneer we haar vragen hoe het is om bij de KNLTB te werken.

Ook Leon ervaart het werken bij de KNLTB als leuk en uitdagend. Er wordt dagelijks hard gewerkt en de betrokkenheid van iedereen is groot. Iedereen draagt tennis een warm hart toe en wil graag zijn steentje bijdragen aan het promoten van de tennissport. Onze afdeling heeft veel direct contact met de verenigingen. De specifieke problemen, uitdagingen en ambities van deze verenigingen maken het werk iedere dag weer afwisselend en inspirerend.