KNLTB Vlag wapperen wind

Het nieuwe democratisch bestuursmodel van de KNLTB

De wereld verandert, en daarmee ook de wereld van de sport. De consument heeft andere wensen en behoeften. Dus wil de KNLTB mee veranderen. We hebben onze organisatie daarom versterkt, zodat we de 1650 tennisverenigingen beter kunnen bedienen en beter kunnen inspelen op de behoeften van de tennissers. Op deze manier werken we aan onze ambitie om meer mensen, meer te laten tennissen. Bij voorkeur bij een vereniging.

Bij het toekomstbestendig maken van onze sport en de organisatie daarvan, hoort ook een fundamentele bestuurlijke en organisatorische vernieuwing. Het opzetten van de kringen in plaats van de districten past in de ambitie van de KNLTB om dichter bij de verenigingen te staan, te weten welke behoeften er zijn, en zo de dienstverlening vanuit de KNLTB te optimaliseren. Voor een flexibele, efficiënte en effectieve KNLTB is er meer nodig. Daarom hebben we een nieuw helder en transparant bestuurlijk model, waarin de tennisverenigingen en de tenniswereld centraal staan en zichtbaar zijn.

In het nieuwe model is de afstand tussen de verenigingen en de Ledenraad verkleind en de nieuwe reglementen zorgen ervoor dat er flexibel en daadkrachtig gehandeld kan worden. En het belangrijkste: de leden worden rechtstreeks gekozen door verenigingen.

De KNLTB wil de band met de verenigingen verder versterken. De kringbijeenkomsten waar verenigingen samenkomen en de accountmanager aanwezig is, spelen daarin een belangrijke rol. Daarnaast is het belangrijk dat verenigingen letterlijk vanaf nu een stem hebben in de samenstelling van de Ledenraad. Tevens kunnen verenigingen nu met een kleiner aantal samen onderwerpen op de agenda van de Ledenraadsvergadering plaatsen om die te bespreken.

Het nieuwe model

In dit model staan een strakke verdeling van taken en transparantie centraal. De Ledenraad, het Bestuur en de Directie hebben verschillende rollen:

  • Ledenraad bewaakt de strategie en de nadere invulling ligt bij Bestuur en Directie. Ledenraadsleden worden gekozen, zodat ze transparant en aanwijsbaar de achterban vertegenwoordigen. De Ledenraad weet wat er speelt bij de verenigingen, die bijvoorbeeld thema’s kunnen indienen voor vergaderingen of de agenda;
  • Bestuur bestuurt op hoofdlijnen, maar zit daar waar nodig “op de bal”;
  • Directie fungeert als management van de uitvoeringsorganisatie en als beleidsvoorbereider en -uitvoerder.

Het is belangrijk hier goed uitvoering aan te geven; immers, de kracht van het model komt voort uit de optimale samenwerking tussen deze drie onderdelen.

Verkiezing

Tennisliefhebbers in het land worden opgeroepen zich kandidaat te stellen voor de Ledenraad. 

Elke vereniging kan bij de verkiezing voor de ‘Ledenraad nieuwe stijl’ tijdens de verkiezingsperiode van 24 mei tot en met 2 juni zijn stem uitbrengen.