KNLTB Vlag wapperen wind

Column Erik Poel: 'Laat je stem horen!'

Volgende maand, tijdens het altijd mooie Libéma Open in Rosmalen, beleven we een leuke primeur in de organisatie van onze sport. Op 15 juni wordt namelijk de Ledenraad-nieuwe-stijl geïnstalleerd. Nieuwe stijl, want deze Ledenraadsleden worden door de clubs zelf verkozen. Het is dus echt een democratische primeur.

Voordat ik vertel hoe deze verkiezing in zijn werk gaat, wil ik graag iets vertellen over ‘the bigger picture’. Deze vernieuwing hoort namelijk bij een aantal organisatorische stappen die we hebben gezet om de sport vooruit te helpen. Om te beginnen hebben we afscheid genomen van de districten, die hebben plaatsgemaakt voor kringen, die zijn gecentreerd rond een stad, een dorp of een kern. Er zijn in totaal 150 kringen, waarin de clubs meer dan vroeger centraal staan. Namens de bond is er een accountmanager aanwezig, om te luisteren naar wat er speelt en om beschikbare kennis te delen. Per club verschillen de issues sterk. Soms gaat het over duurzaamheid, bijvoorbeeld omdat een club LED-verlichting wil. Een ander vraagt: hoe kunnen we de jeugd meer aan ons binden? Het is dus heel divers, dat maakt het werk voor de accountmanagers ook interessant.

Om het werk in de kringen goed te kunnen doen hebben we een aantal extra accountmanagers geworven. Natuurlijk was deze nieuwe vorm in het begin voor iedereen even wennen, maar inmiddels is de samenwerking echt goed op gang gekomen. Waar tijdens de eerste bijeenkomsten vooral de clubvoorzitters bijeenkwamen, zien we dat nu ook leden van jeugdcommissies en trainers aanschuiven.

Slagvaardiger

We zitten nu als bond dus veel dichter op de clubs dan in de oude situatie. Dit is de eerste stap in de modernisering die we hebben doorgevoerd. Daarnaast hebben we – met begeleiding en advies van externe experts – het samenspel Ledenraad-Bestuur-Directie onder de loep genomen. Daaruit is voortgekomen dat we de Ledenraad gaan verkleinen, we gaan van 45 naar 29 mensen. Daarnaast hebben we ieders rollen en taken helderder omschreven: het bestuur bestuurt op hoofdlijnen, de directie bereidt het beleid voor en managet de uitvoering daarvan. De rol van de Ledenraad is heel duidelijk toezichthoudend. Dat is de hoofdtaak, al is er ook ruimte om mee te denken; de Ledenraad levert bijvoorbeeld input voor het strategisch beleidsplan.

De clubs kunnen de leden van de Ledenraad zelf kiezen. Potentiële leden hebben zich tot en met 1 mei kunnen aanmelden. Degenen die aan het gestelde profiel voldoen worden op de kieslijst geplaatst en dan kunnen clubs daadwerkelijk gaan kiezen. Vroeger ging deze verkiezing via de districtsraden. Dat was een omslachtig traject dat ver van de clubs af stond. We beginnen dus met een schone lei; iedereen maakt kans om verkozen te worden, ook degenen die nu in de Ledenraad zitten.

Ik verwacht dat deze nieuwe manier van besturen en toezicht houden ertoe leidt dat we sneller kunnen handelen, de Ledenraad komt voortaan vaker bijeen dan vroeger. Dus: via de kringen staan we directer in contact met het veld, anderzijds kunnen we daar bestuurlijk sneller naar handelen.

Ik roep clubs hierbij graag op om gebruik te maken van de mogelijkheid om te stemmen op de leden die hen het beste vertegenwoordigen. Ik hoop dat dat resulteert in een zo goed mogelijke afspiegeling van onze leden. Dus: jong-oud, man-vrouw, van elk speelniveau. Het is sowieso mooi dat de potentiële leden zich willen inzetten voor onze mooie sport. Het is even een investering die je doet, maar het levert ons allemaal wat op!

src=/link/e15e4165b1324e3ca97a3b34d0d128c6.aspx

Erik Poel
Algemeen Directeur KNLTB