Meer plezier en meer wedstrijden door regelverandering voor walk-overs tijdens toernooien

Door deelname aan competitie en toernooien kan je jezelf op sportief gebied verder ontwikkelen. Wanneer je steeds beter wordt krijg je ook meer plezier in de sport. Helaas zien we de afgelopen jaren dat het voor veel tennissers een steeds grotere uitdaging wordt om deelname aan toernooien in te passen in de drukke agenda’s. Uiteindelijk leidt dit tot een trend van minder deelnemers en minder toernooien. Daarnaast zien we een toename van het aantal walk-overs: spelers die zich afmelden voor een wedstrijd, waardoor de tegenstander automatisch wint.

Trend ombuigen

Ook toernooileiders van verschillende soorten toernooien en bondsgedelegeerden herkennen het beeld van het toenemende aantal walk-overs – ze worden met steeds meer gemak gegeven, want het heeft nu geen consequenties voor je rating. Daarnaast zien we bij spelers in hogere categorieën calculerend gedrag. De toename leidt regelmatig tot opmerkingen, klachten en algemene onvrede van toernooiorganisaties en spelers, terwijl deelnemen aan toernooien juist leuk en uitdagend moet zijn. Een belangrijke reden voor de KNLTB om goed na te denken over eventuele manieren om deze trend om te buigen. Een toenemend aantal walk-overs draagt immers niet bij aan het achterliggende doel van stimulering van deelname aan toernooien: meer mensen met meer plezier laten tennissen. Want schrijf je je eenmaal in voor een toernooi, dan wil je zoveel mogelijk wedstrijden spelen en is het jammer als ze op het laatste moment niet doorgaan.

Na een analyse van de cijfers én gesprekken met betrokkenen zoals toernooiorganisaties, bondsgedelegeerden en spelers introduceert de KNLTB, naast het aanbod van nieuwere kortere toernooivormen de volgende regelverandering om het aantal walk-overs tijdens toernooien te verminderen:

Walk-overs in het enkelspel tijdens toernooien gaan vanaf 1 juni meetellen voor je rating

Vanaf 1 juni 2019 gaan walk-overs in het enkelspel tijdens toernooien meetellen voor je rating. Concreet betekent dit dat je een negatief resultaat ontvangt als je een walk-over geeft en positief resultaat krijgt als je een walk-over krijgt. Hieronder hebben we de belangrijkste uitgangspunten voor deze regelverandering voor je opgesomd:

  • Walk-overs tellen vanaf 1 juni mee voor je rating (Dynamisch Speelsterkte Systeem)
  • Een walk-over betekent een negatief resultaat van -1 voor de persoon die een walk-over geeft en een positief resultaat van +1 voor de persoon die hem krijgt
  • Het geldt alleen voor walk-overs in het enkelspel
  • Het geldt alleen voor walk-overs tijdens toernooien (en niet tijdens competitie)
  • Het geldt voor alle open toernooien (junioren/ senioren), NRT’s en de KNLTB Junioren Tour (inclusief verliezersronde)
  • Het geldt voor alle toernooispelers; er zijn geen uitzonderingen, wat betekent dat de regel ook geldt als iemand een walk-over moet geven door een blessure, of door een verhindering op het laatste moment. Spelers dienen een weloverwogen beslissing te nemen voor welke toernooien ze zich inschrijven
  • Proeftijd van 1 jaar, daarna gaan we de regelverandering evalueren en waar nodig aanpassen

Deze regelverandering én het aanbod van de nieuwe kortere toernooivormen moeten ervoor zorgen dat het aantal walk-overs tijdens toernooien zal afnemen, wat uiteindelijk bijdraagt aan het doel om meer mensen met meer plezier meer wedstrijden te laten spelen.

Hieronder vind je de meest gestelde vragen en antwoorden over de regelverandering.

Veel gestelde vragen

Waarom alleen bij walk-overs tijdens toernooien en niet tijdens competitie?

Uit een analyse van de cijfers blijkt dat de meeste walk-overs worden gegeven tijdens toernooien en niet bij competities. Bij competities is er vaak geen sprake van een walk-over, maar van een opgave van de partij, omdat je tijdens competitie niemand hoeft op te stellen.

Waarom geldt deze regel alleen voor het enkelspel en niet voor het dubbelspel?

Uit een analyse van de cijfers blijkt dat de meeste walk-overs worden gegeven in het enkelspel. Daarnaast wordt bij een walk-over in het dubbelspel de dubbelpartner ook (onterecht) benadeeld.

Tot wanneer kan ik mij terugtrekken voor een toernooi, zonder dat ik een walk-over hoef te geven?

Je kan je inschrijving voor een toernooi intrekken tot de datum waarop de inschrijving voor het toernooi sluit.

Wat gebeurt er als ik een walk-over moet geven en ik speel in een poule?

In een poule worden alle walk-overs meegeteld, want je kan geen onderscheid maken in welke tegenstanders wel of niet resultaat krijgen. Als speler heb je wel de mogelijkheid om na één walk-over alle andere wedstrijden uit de poule wel te spelen. De speler eindigt automatisch op de laatste positie in de poule. 

Ik ben tijdens een toernooiweek geblesseerd geraakt en nu moet ik een walk-over geven? Wat nu?

Voor deze regelverandering gelden geen uitzonderingen. Dit betekent dat wanneer je een walk-over geeft je een negatief resultaat van -1 krijgt voor je rating. Jouw tegenstander krijgt een positief resultaat van +1.

Waarom is er gekozen voor het toekennen van zowel een positief als negatief resultaat?

Al jarenlang wordt er bij een terugtrekking of een opgave tijdens de partij al winst/ verlies berekend. Bovendien wanneer er door een speler een walk-over wordt gegeven is dit erg vervelend voor de tegenstander. Die houdt immers rekening met het spelen van de wedstrijd. Het is dus jammer als een wedstrijd op het laatste moment niet doorgaat. Immers iedereen doet mee aan een toernooi om zoveel mogelijke wedstrijden te spelen.

Wat als de toernooiorganisatie geen rekening kan houden met de door mij opgegeven verhinderingen?

De toernooileider probeert zoveel mogelijk rekening te houden met alle verhinderingen. Soms is de toernooileider genoodzaakt om een wedstrijd te plannen op een dagdeel dat je verhinderd bent.

Kan ik aan het einde van het jaar een speelsterkte wijzigingsverzoek indienen n.a.v. een negatief resultaat door een WO?

In zeer uitzonderlijke gevallen kan er een speelsterktewijzigingsverzoek ingediend worden. Met voldoende bewijsmateriaal kan eventueel een verzoek worden goedgekeurd. 

Ik heb me voor de loting teruggetrokken, maar ben toch per ongeluk opgenomen in het speelschema. Wat nu?

Reglementair gezien kan je je terugtrekken tot en met de sluiting van de inschrijving.

Volg ons op Facebook!

En blijf op de hoogte van de laatste tennisnieuwtjes.

KNLTB Facebook

Leuke winacties en tennisaanbiedingen in je inbox?

Meld je aan voor de KNLTB Partnernieuwsbrief!

Aanmelden