KNLTB Vlag wapperen wind

Verkiezingen in tennisland, laat je stem horen!

"

Binnenkort weten we welke 29 passievolle tennissers samen de nieuwe KNLTB Ledenraad vormen. De KNLTB roept alle tennisverenigingen op om hun stem uit te brengen op één van de kandidaat-ledenraadsleden. Dit kan tijdens de verkiezingsperiode die loopt van 24 mei t/m 2 juni. De verkiezingen vormen een belangrijk onderdeel van de bestuurlijke vernieuwing binnen de KNLTB.  

"

Voor het eerst in de historie van de KNLTB kunnen verenigingen rechtstreeks invloed uitoefenen op de samenstelling van de Ledenraad. De Ledenraadsverkiezingen passen binnen de nieuwe koers die de KNLTB vaart en zijn een logische volgende stap op weg naar een nieuw bestuurlijk model. De tennisbond wil toe naar een democratisch en transparant bestuursmodel waarin de tennisverenigingen en de tenniswereld centraal staan en zichtbaar zijn. In het nieuwe model is de afstand tussen de verenigingen en de Ledenraad een stuk kleiner, waardoor sneller schakelen en daadkrachtig handelen mogelijk is. Dit alles in het belang van de tennissport en de tennissers bij de verenigingen.  Lees hier meer over het nieuwe democratische bestuursmodel.

Kandidatenlijst

Aan de oproep om je aan te melden als kandidaat-ledenraadslid is goed gehoor gegeven. We ontvingen meer aanmeldingen dan er plaats is op de kandidatenlijst. Uit alle aanmeldingen zijn door de selectiecommissie 50 kandidaten op de lijst geplaatst. Deze selectiecommissie bestaat uit drie leden uit de huidige Ledenraad, een bestuurslid en een directielid. 

Alle kandidaten op de verkiezingslijst dragen de tennissport een warm hart toe en hebben ruime ervaring in het verenigingsleven. Ze weten wat er speelt in tennisland, ze hebben nauwe banden met de tennisclub(s) en bezoeken regelmatig evenementen zoals ChallengersLibéma Open, het KNLTB Jaarcongres en de regionale clubbijeenkomsten.  

En misschien wel het belangrijkste, de individuele Ledenraadsleden verkondigen de stem van hun achterban, de clubs en hun leden. Dus als jij als clubbestuurder een mening hebt over bepaalde cluboverstijgende tenniszaken, laat dan zeker je stem horen.  

De kandidatenlijst wordt binnenkort gepubliceerd.  

Stemmen

De voorzitter van iedere bij de KNLTB aangesloten tennisvereniging, ontvangt een e-mail met daarin een unieke link om namens de vereniging te stemmen. Is er geen voorzitter bekend bij de bond, dan krijgt de secretaris deze e-mail. De voorzitters van alle verenigingen kunnen één stem uitbrengen. Door op de link in de mail te klikken ga je naar de kieslijst met alle kandidaten, inclusief hun motivatie, algemene cv en tennis-cv. Kies jouw favoriet en stem. Dat kan van 24 mei t/m 2 juni. Samen met de KNLTB zorg je er zo voor dat nog meer mensen gaan genieten van de tennissport. 

src=/link/e15e4165b1324e3ca97a3b34d0d128c6.aspx

Nieuwe Ledenraad

Na 2 juni wordt van iedere provincie de kandidaat met het hoogste aantal stemmen lid van de Ledenraad, zodat er tenminste uit iedere provincie waar zich daadwerkelijk kandidaten aandienden, één ledenraadslid zal zijn. Zo wordt een Ledenraad gevormd die een juiste afspiegeling is van de provincies en verenigingen in Nederland en waarin leden zich herkennen. 

De Ledenraadsleden worden op 15 juni geïnstalleerd en benoemd voor drie jaar. Daarna volgen weer nieuwe verkiezingen.