KNLTB Vlag wapperen wind

KNLTB en Esther Vergeer Foundation verlengen succesvolle samenwerking

De KNLTB en de Esther Vergeer Foundation hebben hun samenwerking verlengd. De komende twee jaar willen beide partijen gezamenlijk nog meer kinderen met een lichamelijke of motorische beperking de kans geven om ‘gewoon’ te (leren) tennissen. Tijdens het Libéma Open in Rosmalen is de samenwerking met de Esther Vergeer Foundation als maatschappelijk partner bekrachtigd.

De Esther Vergeer Foundation is sinds 2016 maatschappelijk partner van de KNLTB en stimuleert sportparticipatie onder kinderen en jongeren met een lichamelijke handicap. Met haar project 'Join the Club' zorgt de foundation ervoor dat kinderen op de juiste plek bij de tennisvereniging terecht komen. Ook helpen zij de vereniging zodat deze er klaar voor is om kinderen op een plezierige, veilige manier een plek binnen de club te geven. Zo kunnen ook deze kinderen ‘gewoon’ sporten op een gewone tennisvereniging. Vanuit de samenwerking richt de foundation zich met name op het organiseren en uitvoeren van clinics bij onder andere revalidatiecentra.

De samenwerking met de Esther Vergeer Foundation sluit aan bij de missie van de KNLTB om zoveel mogelijk mensen van alle leeftijden en met of zonder beperkingen, zoveel mogelijk te laten tennissen. Jacco Eltingh, Technisch Directeur KNLTB: “We zijn blij dat we de samenwerking met de Esther Vergeer Foundation met twee jaar hebben verlengd. Samen kunnen we de tennisdeelname onder mensen met een beperking nog verder vergroten en zorgen we ervoor dat iedereen zich welkom voelt bij een KNLTB-vereniging.” 
 
Esther Vergeer: “In de afgelopen jaren hebben wij meer dan 25 projecten op tennisverenigingen gerealiseerd. Zonder partners als de KNLTB zouden wij niet in staat zijn deze projecten te continueren en kinderen met een lichamelijke beperking de kans te geven om ook te sporten, net als ieder ander kind! We zijn dan ook dankbaar en trots op de verlenging van deze mooie samenwerking.”