HK181124 163

Column Erik Poel: 'Laat je inspireren!'

Op 23 november is het weer zover: dan vindt in Nieuwegein voor de zevende keer het KNLTB Jaarcongres plaats. Het is een moment waarop de hele tennisfamilie bij elkaar komt, met inspirerende gastsprekers als voormalig Davis Cup captain Tjerk Bogtstra en meervoudig Paralympisch Kampioen Esther Vergeer. 

Maar laat mij hier niet de indruk wekken dat we het hier hebben over een gezellig, familiair samenzijn. Het is bij uitstek een dag waarop wij als bond veel inspiratie en ideeën proberen over te brengen, maar ook de dag waarop verenigingen bij elkaar hun licht kunnen opsteken. Ze kunnen onderling van gedachten wisselen, uitdagingen waar ze voor staan bespreken en ideeën delen. Want het feit is dat met 1.650 verenigingen het wiel ergens al eens is uitgevonden. Maar verenigingen weten dat vaak niet van elkaar en gaan zelf op zoek naar oplossingen.

Wij proberen als bond de best practises natuurlijk zo veel mogelijk te verspreiden, bijvoorbeeld via centrecourt.nl. Maar niets werkt zo goed als verenigingen onderling contact met elkaar hebben. Als je hoort van een vereniging die dezelfde omvang heeft als de jouwe en die voor dezelfde uitdagingen staat, dan ben je eerder geneigd hun aanpak over te nemen dan wanneer je het uit tweede hand hoort.

Ik zeg dit niet voor niets. Want hoewel het jaarcongres altijd goed bezocht wordt, is het een feit dat heel veel verenigingen er nog nooit bij zijn geweest. En dat terwijl ik van degenen die het congres wél bezochten, altijd enthousiaste verhalen hoor. Ze keren vol energie huiswaarts om hun ervaringen en ideeën te delen met hun clubgenoten. Dit is niet alleen mijn eigen ervaring, we zien dit ook terug in de hoge evaluatiecijfers die de bezoekers ieder jaar geven.

Veel mensen vinden het ook leuk om het overkoepelende verhaal te horen, hoe de sport en specifiek tennis ervoor staat in Nederland. Waarna we op verenigingsniveau verder gaan; in diverse kennissessies komen verschillende thema’s aan bod, zoals jeugdleden of de werving van vrijwilligers. De dynamiek op zo’n dag, met verschillende momenten waarop je onderling met elkaar kunt spreken, werkt heel goed.

Ik weet het: vrijwilligers, of het nou de voorzitter, de penningmeester of iemand van de technische commissie is, doen natuurlijk al ontzettend veel voor hun vereniging. Maar eigenlijk vind ik dat het bezoeken van deze dag ook bij de taak van de vrijwilliger hoort. Juist omdat er inhoudelijk zo veel te halen valt, is het eigenlijk een verantwoordelijkheid richting jouw vereniging. Om jezelf te informeren over ontwikkelingen en belangrijkste projecten en die te delen met de anderen op jouw club. ‘Vrijwillig’ is niet gelijk aan ‘vrijblijvend’.

Om een zo hoog mogelijk opkomst mogelijk te maken hebben we het tijdstip en de locatie dan ook zeer bewust gekozen, de maand november en het NBC Congrescentrum Nieuwegein, in midden van het land. Ik hoop daarom van harte dat iedereen die dit leest en die het Jaarcongres nog nooit heeft bezocht, de moeite neemt om dit jaar toch te komen. En dan weet ik bijna zeker dat we elkaar het jaar daarop ook zien!

Klik hier voor het programma en meer informatie over het KNLTB Jaarcongres.

Column

Erik Poel
Algemeen Directeur KNLTB