NTC Amstelveen vooraanzicht gravelbanen

Column Erik Poel: 'Tijd om de balans op te maken'

Zo tegen het eind van het jaar is het traditiegetrouw ook tijd om even terug te blikken. Als ik om me heen kijk in ons gloednieuwe kantoor op het NTC in Amstelveen, waar nu de kerstversiering wordt opgehangen, is dat het eerste waar ik aan moet denken: het is prachtig dat we deze verhuizing hebben gerealiseerd. Het kantoor in Amersfoort en het Nationaal Trainingscentrum in Almere zijn hier naartoe verhuisd, de hele omgeving ademt daardoor tennis. Ook op kantoor zijn top- en breedtesport letterlijk samengekomen. Dat is natuurlijk voor iedereen goed. Het Nationaal Tennis Centrum, of wel NTC, is een feit en een goede ontwikkeling voor de toekomst van het tennis in Nederland. Wat niet is veranderd, is dat we hier met zijn allen iedere dag keihard werken om tennis in Nederland naar een hoger plan te tillen, op alle vlakken.

Foto: Stijnstijl Fotografie

Soms krijg ik de vraag: “Hebben jullie eigenlijk ook bepaalde doelstellingen?” Ik snap die vraag wel, en omdat het einde van het jaar ook de tijd is van lijstjes, ga ik graag even langs waar we dit jaar onder andere aan hebben gewerkt. Om stil te staan bij wat we hebben bereikt, maar óók wat niet gelukt is. Want ik kan wel een juichverhaal opsteken, maar, eerlijk is eerlijk, het is niet allemaal goud wat er blinkt.

Om bij het begin te beginnen: natuurlijk hebben we plannen. Volop zelfs. Daarvoor hebben we met elkaar een strategisch meerjaren plan geschreven. Die plannen vertalen we naar jaarplannen, zodat we ieder jaar de voortgang kunnen bijhouden en zo nodig bijstellen.

Wat hebben we dit jaar bereikt? De grote graadmeter is natuurlijk het totale ledenaantal. Dat is gedaald, helaas, maar dat was voorzien. Op verschillende fronten willen we het tij keren. We geloven sterk en dat blijkt ook uit onderzoek, dat mensen langer blijven tennissen en dus lid blijven als ze wedstrijden spelen. We werken er aan om dat mogelijk te maken, zowel in aanbod als in promotie. Want tennis wordt leuker als je wedstrijden speelt. Te beginnen bij de jeugd. Ons doel voor dit jaar was minimaal 150 ‘verenigingen met ‘Tennis Alles-in-1’ te hebben. We zijn op 190 geëindigd. Mede daardoor is competitieparticipatie bij jeugd met twee procent gegroeid. Helaas is het aantal jeugdleden wel harder gedaald dan we hadden gehoopt, maar we verwachten dat dit verandert als er meer ‘Alles-in-1’-verenigingen bij komen. Volhouden dus.

Bij de volwassenen is het aantal competitiespelers toegenomen en ook het aantal 8/9-competitiespelers is gestegen, naar boven de 5000! Daarnaast werken we aan nieuwe toernooiformats, en daarvan zijn er zo’n 150 georganiseerd, iets meer dan verwacht. Daar tegenover staat dat het absolute aantal toernooispelers gedaald is, in plaats van gelijk gebleven.

Toptennis

2019 was natuurlijk het jaar van Kiki Bertens. Haar prestaties hebben het Nederlandse toptennis glans gegeven. Dat verdoezelt misschien een ander feit, namelijk dat de prestaties van de andere topspelers in de buurt van de Top 100 zijn achtergebleven bij de doelstellingen. Positief is dan weer dat de prestaties op ITF World Tennis Tour (voormalige Future) niveau juist boven verwachting zijn. Wat beter moet en kan is de natuurlijke doorstroming bij talenten. Dat verloopt nog altijd moeizaam, we werken er hard aan de cultuuromslag die daarvoor nodig is, te realiseren.

Aan de basis van veel ontwikkelingen staan goede tennisleraren. Daarom is het goed te zien dat zowel de deelnemersaantallen aan als de waardering voor de PO-sessies hoog is. Wat er nog niet van gekomen is, is het automatiseren van de handhaving. Dat komt er zeker nog aan.

Tot slot kijken we terug op twee succesvolle congressen, voor trainers en voor bestuurders. Dat is niet alleen iets wat ik vind, maar wat vooral tot uiting komt in hoge waarderingscijfers in de evaluaties. Wat ik ook mooi vind om te zien, is dat de zichtbaarheid van en de beleving rondom onze events sterk verbeterd is. We werken eraan dat deze ontwikkeling zich ook vertaalt naar hogere sponsorinkomsten, want die zijn achter gebleven bij onze doelen voor 2019.

Als ik zo de balans op maak, dan ben ik blij met wat we allemaal bereikt hebben. En dat altijd met en dankzij een nauwe samenwerking met onze verenigingen en de trainers. Maar ik weet ook dat er nog veel werk aan de winkel is. Heb je goede ideeën, feedback of  andere suggesties over de toekomst van ons tennis, laat dan vooral van je horen. Zodat we in 2020 hopelijk nog succesvoller zijn!