Alex Reijnders

Alex Reijnders stopt als Technisch Manager bij de KNLTB

Alex Reijnders zal per 1 september afscheid nemen van de KNLTB. Zijn functie als technisch manager wordt dan voor een deel overgenomen door Dennis Sporrel, de huidige bondscoach Rolstoeltennis.

Alex Reijnders kwam in 2015 in dienst bij de KNLTB als prestatie manager en werkte onder andere aan een nieuwe structuur van samenwerking met de gecertificeerde tennisscholen. Reijnders had al eerder aangegeven te zullen stoppen in september dit jaar om meer tijd gaan vrij maken voor andere zaken dan alleen werk. Daardoor was er tijd om na te denken over de overdracht van (een deel van) zijn taken.

Jacco Eltingh, technisch directeur van de KNLTB: “Ik ben Alex ontzettend dankbaar dat hij zoveel tijd heeft gestoken in het Nederlandse tennis, niet alleen in het topsportdeel maar ook in de Tennisleraren en alles wat daarbij komt kijken. Ik kan niet in één zin samenvatten wat hij allemaal gedaan heeft, maar laat ik het maar zo formuleren dat onder zijn hoede de perfecte vertaling van theorie naar praktijk op alle fronten heeft plaats gevonden.”

Dennis Sporrel zal een deel van de taken van Alex Reijnders overnemen en start per 1 september als Topsport Manager. Als bondcoach Rolstoeltennis kent Dennis Sporrel de nodige successen met de Nederlandse rolstoeltennissers op de Masters en World Team Cup events. In zijn nieuwe functie als Topsport Manager zal hij voor zowel het rolstoel als het valide programma eindverantwoordelijk zijn voor het topsportklimaat en zal hij de aansturing doen van de bondscoaches Heren, Dames, Jeugd, NTC en de Travelling coaches. In zijn nieuwe rol zal het aantal reisweken en het fysiek op de baan trainen voor Dennis Sporrel minder worden. Deze taken worden overgenomen door een uitbreiding van het contract met Sten Leusink. Sporrel blijft wel eind verantwoordelijk als bondscoach Rolstoeltennis.

Eltingh: “Het zal niet eenvoudig zijn voor Dennis om Alex op te volgen in het enorme enthousiasme dat Alex altijd mee neemt naar het werk. Maar ik heb er het volste vertrouwen in dat Dennis dit gaat lukken. Hij is voor de komende jaren de juiste man op de juiste plaats. Dennis kan op de juiste wijze communiceren en mensen overtuigen om er alles aan te doen en werkt altijd vanuit de topsportgedachte”.

“Ik ben ook heel blij dat we deze functie met een Nederlander kunnen invullen, omdat we zo enorm veel kwaliteit in Nederland hebben. Ook de keuze voor Sten Leusink is fijn. Hij heeft het afgelopen jaar een stormachtige ontwikkeling gemaakt en is klaar om onder de hoede van Dennis door te groeien als Assistent Bondscoach Rolstoeltennis”, aldus Eltingh.