Bal stuitert gravel schaduw dunlop

KNLTB in beroep tegen uitspraak AP; tennisbond wil sport toegankelijk en betaalbaar houden

De KNLTB heeft met verbazing kennisgenomen van de boete van 525.000 die is opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens (APwegens vermeende privacy-schendingen. De betreffende acties waarvoor de tennisbond is beboet zijn uitgevoerd binnen het kader van het verenigingsrecht en conform het handboek Sport & Privacy, opgesteld in opdracht van NOC*NSF. De KNLTB vreest dat door de uitspraak de sport duurder wordt en de ondersteuning van verenigingen in gevaar komt. NOC*NSF deelt deze zorg en gesterkt door deze steun verzet de KNLTB zich tegen het besluit van de AP.

De tennisbond is altijd zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens van leden en open en transparant geweest over het beleid met betrekking tot het delen van persoonsgegevens. De KNLTB is beboet voor twee acties die in 2018 zijn uitgevoerd met partners, waarbij persoonsgegevens van een selectie van het KNLTB-ledenbestand zijn gedeeld om meerwaarde en direct voordeel bij het KNLTB- lidmaatschap te creëren 

De KNLTB heeft zich bij deze acties gebaseerd op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Leden zijn voorafgaand aan de acties uitvoerig geïnformeerd en hebben zich eenvoudig kunnen afmelden. Hoogleraar Sportrecht Marjan Olfers geeft haar mening over de boete van de AP: ''de tennisbond heeft er alles aan gedaan om binnen de AVG te blijven.'' 

Robert Jan Schumacher, directeur Dienstverlening KNLTB: “De KNLTB werkt al jaren samen met partners om leden te laten profiteren van relevante aanbiedingen. Daarnaast genereren we met deze partnerships inkomsten voor de tennissport in Nederland. Zo houden we tennis voor iedereen toegankelijk en betaalbaar. 

De uitspraak van de AP heeft verregaande consequenties voor alle sporters, alle sportverenigingen en alle sportbonden in Nederland. Schumacher: “De uitspraak van de AP heeft tot gevolg dat leden op deze wijze niet langer kunnen profiteren van meerwaarde door samenwerking met partners waardoor de beoefening van hun sport duurder zal worden. Daarnaast zullen sportbonden minder aantrekkelijk zijn voor sponsoring en komt daarmee de ondersteuning van verenigingen in gevaar. 

Ook NOC*NSF spreekt verbazing uit over het besluit van de AP. John Bierling, zakelijk directeur NOC*NSF: “Ook in de sport is de toepassing van de AVG in de praktijk zeer complex gebleken. Het is van groot belang dat de Autoriteit Persoonsgegevens samen met de georganiseerde sport de bestaande open normen verfijnt en uitwerkt. Het zou goed zijn als de Autoriteit Persoonsgegevens haar voorlichtende en richtinggevende rol op zou pakken. De Autoriteit heeft deze stap overgeslagen en is direct tot handhaving overgegaan. Omdat NOC*NSF namens de sport nog met de AP in gesprek is, verbaast het NOC*NSF dat wij nu op deze wijze onaangenaam worden verrast met de zienswijze waarop de AP invulling wenst te geven aan de AVG. Dit kan niet de bedoeling zijn en is zorgelijk. Lees hier de volledige reactie van NOC*NSF.

Bekijk hier de reportage van de NOS met o.a. een reactie van Robert Jan Schumacher (directeur dienstverlening bij de KNLTB) Marjan Olfers (hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit) en VVD'er Rudmer Heerema. 

Jouw persoonsgegevens 

Wil je weten welke gegevens de KNLTB van jou verwerkt en wat er met deze gegevens gedaan wordt? Bekijk het privacy statementHeb je nog vragen over de uitspraak van de AP of hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevensCheck de meest gestelde vragen onder dit bericht. Is jouw vraag niet beantwoord dan kun je deze stellen via ledenservice@knltb.nl.