KNLTB in beroep tegen uitspraak AP; tennisbond wil sport toegankelijk en betaalbaar houden

De KNLTB heeft met verbazing kennisgenomen van de boete van 525.000 die is opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens (APwegens vermeende privacy-schendingen. De betreffende acties waarvoor de tennisbond is beboet zijn uitgevoerd binnen het kader van het verenigingsrecht en conform het handboek Sport & Privacy, opgesteld in opdracht van NOC*NSF. De KNLTB vreest dat door de uitspraak de sport duurder wordt en de ondersteuning van verenigingen in gevaar komt. NOC*NSF deelt deze zorg en gesterkt door deze steun verzet de KNLTB zich tegen het besluit van de AP.

De tennisbond is altijd zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens van leden en open en transparant geweest over het beleid met betrekking tot het delen van persoonsgegevens. De KNLTB is beboet voor twee acties die in 2018 zijn uitgevoerd met partners, waarbij persoonsgegevens van een selectie van het KNLTB-ledenbestand zijn gedeeld om meerwaarde en direct voordeel bij het KNLTB- lidmaatschap te creëren 

De KNLTB heeft zich bij deze acties gebaseerd op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Leden zijn voorafgaand aan de acties uitvoerig geïnformeerd en hebben zich eenvoudig kunnen afmelden. Hoogleraar Sportrecht Marjan Olfers geeft haar mening over de boete van de AP: "de tennisbond heeft er alles aan gedaan om binnen de AVG te blijven". 

Robert Jan Schumacher, directeur Dienstverlening KNLTB: “De KNLTB werkt al jaren samen met partners om leden te laten profiteren van relevante aanbiedingen. Daarnaast genereren we met deze partnerships inkomsten voor de tennissport in Nederland. Zo houden we tennis voor iedereen toegankelijk en betaalbaar. 

De uitspraak van de AP heeft verregaande consequenties voor alle sporters, alle sportverenigingen en alle sportbonden in Nederland. Schumacher: “De uitspraak van de AP heeft tot gevolg dat leden op deze wijze niet langer kunnen profiteren van meerwaarde door samenwerking met partners waardoor de beoefening van hun sport duurder zal worden. Daarnaast zullen sportbonden minder aantrekkelijk zijn voor sponsoring en komt daarmee de ondersteuning van verenigingen in gevaar. 

Ook NOC*NSF spreekt verbazing uit over het besluit van de AP. John Bierling, zakelijk directeur NOC*NSF: “Ook in de sport is de toepassing van de AVG in de praktijk zeer complex gebleken. Het is van groot belang dat de Autoriteit Persoonsgegevens samen met de georganiseerde sport de bestaande open normen verfijnt en uitwerkt. Het zou goed zijn als de Autoriteit Persoonsgegevens haar voorlichtende en richtinggevende rol op zou pakken. De Autoriteit heeft deze stap overgeslagen en is direct tot handhaving overgegaan. Omdat NOC*NSF namens de sport nog met de AP in gesprek is, verbaast het NOC*NSF dat wij nu op deze wijze onaangenaam worden verrast met de zienswijze waarop de AP invulling wenst te geven aan de AVG. Dit kan niet de bedoeling zijn en is zorgelijk. Lees hier de volledige reactie van NOC*NSF.

Bekijk hier de reportage van de NOS met o.a. een reactie van Robert Jan Schumacher (directeur dienstverlening bij de KNLTB) Marjan Olfers (hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit) en VVD'er Rudmer Heerema. 

Jouw persoonsgegevens 

Wil je weten welke gegevens de KNLTB van jou verwerkt en wat er met deze gegevens gedaan wordt? Bekijk het privacy statementHeb je nog vragen over de uitspraak van de AP of hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevensCheck de meest gestelde vragen onder dit bericht. Is jouw vraag niet beantwoord dan kun je deze stellen via ledenservice@knltb.nl. 

Meestgestelde vragen

Waarom krijgt de KNLTB een boete?

De KNLTB is door de AP beboet voor twee acties die in 2018 zijn uitgevoerd met partners, waarbij persoonsgegevens van een selectie van het KNLTB ledenbestand zijn gedeeld om meerwaarde en direct voordeel bij het KNLTB-lidmaatschap te creëren.  

De KNLTB is ervan overtuigd dat volgens de wet is gehandeld en is het daarom oneens met de uitspraak van de AP. De KNLTB vreest dat door de uitspraak de sport duurder wordt en de ondersteuning van verenigingen in gevaar komt. NOC*NSF deelt deze zorg. De KNLTB verzet zich daarom tegen het besluit van de AP. 

Voor welke acties krijgt de KNLTB een boete?

In 2018 heeft de KNLTB met twee partners acties uitgevoerd waarbij NAW-gegevens en telefoonnummers van een selectie van het KNLTB-ledenbestand (specifiek en uitsluitend voor die acties) gedeeld zijn. De partners hebben na afloop van de actie de betreffende gegevens verwijderd. 

  • Een flyer van TennisDirect per post voorafgaand aan de KNLTB Voorjaarscompetitie en Najaarscompetitie, waardoor een selectie van de KNLTB-leden met korting artikelen kon afnemen; 
  • Een belactie van de Nederlandse Loterij (de grootste sponsor in de sport) medio juli/augustus 2018. De Nederlandse Loterij heeft een selectie van het ledenbestand van de KNLTB ontvangen, waarbij nog geen 5% van haar leden is bereikt door de actie. 

Naast deze twee acties zijn er géén andere acties met partners uitgevoerd, waarbij NAW-gegevens en/of telefoonnummers zijn gebruikt. 

Waarom verwerken en delen we jouw gegevens?

Als lid van je tennisvereniging ben je ook lid van de KNLTB. Voor een optimale dienstverlening aan onze leden en verenigingen is het delen van persoonsgegevens met externe partijen noodzakelijk. Bijvoorbeeld voor het organiseren van competities en toernooien of voor onze ledenadministratie.  

Steeds vaker vragen onze leden om meerwaarde en direct voordeel bij het lidmaatschap van een KNLTB-vereniging. De KNLTB gaat daarom samenwerkingen met partners aan om leden te laten profiteren van relevante aanbiedingen. Daarnaast genereren we met deze partnerships inkomsten voor de tennissport in Nederland. Zo houden we tennis voor iedereen toegankelijk en betaalbaar. 

Jouw gegevens worden altijd uiterst zorgvuldig en binnen de regels van de wet gedeeld in de samenwerking met externe partijen.

Welke gegevens worden door de KNLTB verwerkt?

Om de KNLTB-diensten aan leden beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat we in een aantal gevallen jouw persoonsgegevens verwerken. We respecteren de privacy van jou als lid en zorgen er dan ook voor dat al jouw persoonsgegevens zorgvuldig worden verwerkt. In ons privacy statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met deze gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt.  

Moet ik toestemming geven voor het verwerken en delen van mijn gegevens?

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staan zes verschillende grondslagen op basis waarvan organisaties persoonsgegevens kunnen verwerken. Als het gaat om het uitvoeren van je lidmaatschap, zoals de ledenadministratie en de organisatie van competities en toernooien is toestemming voor het verwerken en delen van persoonsgegevens niet nodig (grondslag “uitvoering overeenkomst”). Ook als het gaat om uitvoeren van activiteiten in het belang van de leden en de tennissport is het geven van toestemming niet nodig (grondslag gerechtvaardigd belang). Meer hierover kan je lezen in ons privacy statement 

Wie houdt toezicht op de KNLTB als het gaat om privacy?

De KNLTB heeft een onafhankelijke adviseur aangesteld om toezicht te houden op de naleving van de privacywetgeving door de KNLTB. Op ons website knltb.nl lees je meer over de Functionaris Gegevensbescherming (FG). 

Wat kan jij zelf doen?

We streven ernaar dat jouw gegevens correct verwerkt worden. Controleer of de gegevens die bekend zijn bij de KNLTB juist zijn. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je zoveel mogelijk controle hebt over jouw persoonlijke voorkeuren. Daarom kan je altijd je voorkeuren voor het ontvangen van mailingen, nieuwsbrieven en acties van onze partners zelf aangeven en wijzigen.  

Als je geen acties of aanbiedingen van partners van de KNLTB wenst te ontvangen dan kan je dat aangeven via het online formulier.