Racket highfive

Corona update: Horeca vanaf 12 uur dicht en meldplicht voor groepen in meerdere regio's

Sinds zondagavond 20 september 18.00 uur zijn in zes veiligheidsregio’s in Nederland extra maatregelen van kracht. Het kabinet kondigde dit vrijdag 18 september aan omdat in een aantal regio’s het aantal coronabesmettingen snel oploopt. De maatregelen zijn van toepassing op de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. Vanaf zondagavond 27 september 18.00 gelden de maatregelen ook voor de regio's Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, Groningen, Zuid-Holland-Zuid, Gooi en Vechtstreek, Zaanstreek-Waterland en Flevoland.

Er zijn 3 maatregelen afgekondigd:

  • Bij gelegenheden met een horecavergunning stopt de inloop van gasten om middernacht. Dan gaat ook de muziek uit. Om 01.00 uur sluiten deze gelegenheden.
  • Er is een verbod om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen, of daar gelegenheid voor te geven. Deze maatregel raakt de sport niet tenzij je sportteam uit meer dan 50 personen bestaat of je voor een specifieke groep van meer dan 50 personen wat organiseert zoals een bedrijfsuitje op je sportpark.
  • Er is een meldplicht voor organisaties bij samenkomsten van meer dan 50 personen, dus óók voor sportactiviteiten op/in een sportaccommodatie.

Meldplicht voor competitie en toernooi

De meldplicht geldt voor elke afzonderlijke ruimte in een binnensportaccommodatie of op een buitensportaccommodatie waar meer dan 50 personen tegelijk zijn. Dus ook voor competities en toernooien op een vereniging. Het melden kan in één keer voor een langere periode, bijvoorbeeld: “tot eind november 2020 hebben we elke dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag meer dan 50 personen op de accommodatie in verband met de competitie” of “in de week van 28 september t/m 4 oktober hebben we elke dag meer dan 50 mensen op de accommodatie in verband met een jeugdtoernooi”. Het melden van meerdere sportactiviteiten voor langere tijd blijkt in de praktijk nog niet in alle regio’s/gemeenten mogelijk. We zijn hierover in gesprek met NOC&NSF en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VSG).

Meldingen moeten uiterlijk 48 uur voor die samenkomst zijn ingediend. Bij de melding dient aangegeven te worden wie per samenkomst toezicht houd(t)en vanuit de vereniging. Dit kan de corona verantwoordelijke zijn, of een gedelegeerde. Daarnaast kunnen er specifieke maatregelen per regio genomen worden. Het melden dient te geschieden aan de voorzitter van de veiligheidsregio. Op de website van de veiligheidsregio’s vind je de meest actuele Noodverordeningen per regio. Check op de website of bij je contactpersoon van de gemeente hoe het meldingsproces in jouw gemeente/regio is georganiseerd.

Het advies aan tennis- en padelverenigingen in deze veiligheidsregio’s is daarom op dit moment nóg steeds: 

  • Zorg er voor dat de komende tijd alle coronamaatregelen goed nageleefd worden op de vereniging. Er zal door de veiligheidsregio’s strenger worden gecontroleerd.
  • Zorg ervoor dat er altijd een corona-coördinator (herkenbaar) aanwezig is op de vereniging. Deze coördinator is aanspreekpunt voor eventuele handhavers die een controle uitvoeren. (Dit is niet nieuw maar in het kader van handhaving van de nieuwe maatregelen nog belangrijker geworden!)

Alle richtlijnen en tools zijn terug te vinden op deze website.