Jaarrekening vergrootglas financien

Ledenraad keurt Jaarrekening 2019 goed

Tijdens de vergadering van de Ledenraad op woensdag 9 september in het NTC in Amstelveen is de Jaarrekening 2019 goedgekeurd. De behandeling en vaststelling van de jaarrekening was uitgesteld in verband met de corona pandemie. Penningmeester Wolfgang Born en manager Finance Martin van Werven gaven een korte toelichting op de jaarrekening en beantwoordden vragen vanuit de Ledenraad.

De Ledenraad heeft naast de goedkeuring van de jaarrekening tevens décharge verleend aan het Bondsbestuur voor het gevoerde beleid in 2019.

 

Op de agenda van de vergadering stond ook de herbenoeming in de Commissie Administratieve Overtredingen. Donne Kaars Sijpesteijn-Gan en Toon van Hemert zijn herbenoemd voor een periode van 3 jaar, respectievelijk als voorzitter en lid in de Commissie Administratieve Overtredingen.