Tennis kids high five

KNLTB start met Maatschappelijke DienstTijd Sport

Maatschappelijke DienstTijd Sport (MDT Sport) is een kans voor jongeren om binnen een vereniging een opleidingstraject te volgen en zo hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn in de maatschappij en nieuwe mensen te ontmoeten. Belangrijk, want jongeren zijn de bestuursleden, coaches en jeugd coördinatoren van de toekomst. Hun persoonlijke ontwikkeling en vrijwillige inzet voor anderen maakt onze samenleving sterker. 

MDT Sport is een landelijk programma vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met de sportbonden KNVB (voetbal), KNKV (korfbal), Nevobo (volleybal) en dus de KNLTB.

Win-win situatie

Naast de persoonlijke ontwikkeling voor jongeren is het voor de vereniging een kans om jongeren actief te betrekken binnen de verschillende kaders van de club. Naast de inzet van jongeren als vrijwilligers, zijn de jongeren ook potentiele leden of trekken zij meer jonge leden aan. En de frisse blik van jongeren kan een positieve bijdrage leveren aan de organisatie van de vereniging.

MDT Sport bestaat uit twee programma’s, het GO PRO en het TRY OUT programma:

  • Als een jongere al weet wat hij/zij wil leren, dan wordt het programma GO PRO ingezet. Samen met een begeleider vanuit de vereniging wordt er een plan opgesteld hoe de ontwikkeldoel(en) worden bereikt.
  • Het programma TRY OUT is opgezet voor jongeren die nog niet precies weten ze willen. Afhankelijk van de interesse van de jongere wordt er samen met de begeleider vanuit de vereniging een plan opgesteld.

Interesse

Heb jij of heeft jouw vereniging interesse om deel te nemen aan dit programma? Kijk mdtsport.nl voor meer informatie en inschrijving. Verenigingen die deelnemen aan MDT Sport ontvangen een ondersteuningspakket, worden geholpen bij de werving van jongeren en ontvangen een financiële vergoeding voor de begeleiding van de jongeren?