Bal stuitert gravel schaduw dunlop

KNLTB statement over Matchfixing

De KNLTB ziet matchfixing als een reële bedreiging voor de integriteit van de sport en de veiligheid van onze sporters. Het inlaten met matchfixing op wat voor manier dan ook gaat in tegen een eerlijke sportbeoefening en daarom zet de KNLTB zich al jarenlang actief in om matchfixing te bestrijden.

Wat doet de KNLTB?

De KNLTB handelt in de strijd tegen matchfixing op drie aandachtsgebieden: preventie, detectie en correctie. Op het gebied van preventie geeft de KNLTB voorlichting aan topjeugd, ouders van topjeugd, topspelers, officials en organisatoren van toernooien om bewustwording te creëren en de meldingsbereidheid bij misstanden te vergroten. Bovendien moeten toptennissers en andere betrokkenen bij de tennissport een gedragscode tekenen, waarin (onder meer) staat dat ze zich niet inlaten met matchfixing en zijn alle internationale tennisspelers gebonden aan het Tennis Anti Corruption Programme van de International Tennis Integrity Agency (ITIA). Conform de gedragscode zijn spelers verplicht ieder signaal van MF te melden. Naast preventie zien we het als onze taak om de drempel te verlagen die topspelers en coaches ervaren om (vermoedelijke) misdragingen te melden. We vinden het belangrijk dat iedereen op een adequate en veilige wijze melding kan doen van (vermoedens van) een misdraging in de tennissport. Daarom zijn er verschillende meldpunten waar je terecht kunt met een melding, zoals (anoniem) bij de KNLTB zelf of bij de ITIA rechtstreeks. 

In geval van matchfixing zal de KNLTB sancties opleggen op basis van het tuchtreglement, of wordt de zaak overgedragen aan de ITIA.

Samenwerking noodzakelijk in de strijd tegen matchfixing

Het voorkomen en bestrijden van matchfixing kan de sport niet alleen. Effectieve bestrijding van matchfixing is alleen mogelijk door intensieve samenwerking tussen de sport,  opsporingsdiensten, kansspelautoriteiten en -organisaties en justitie. Daarom neemt de KNLTB deel aan het Strategisch Beraad Matchfixing en het National Platform Matchfixing, waarin afspraken worden gemaakt over de rolverdeling binnen de aandachtsgebieden preventie, detectie en correctie. Op die manier wordt matchfixing doeltreffend bestreden en wordt de integriteit van de tennissport en het welzijn van onze spelers en hun begeleiders gewaarborgd. De KNLTB constateert dat met name op het gebied van detectie nu de meeste winst te behalen is. De effectieve uitwisseling van signalen vergroot namelijk de pakkans.

Kwetsbaarheden in de huidige aanpak 

De onthullingen van de podcast van de NOS tonen aan dat de dreiging van matchfixing reëel en acuut is. Met de naderende openstelling van de kansspelmarkt (KOA) is het te verwachten dat de druk op onze spelers en andere betrokkenen in de sport alleen maar verder toe zal nemen. Vooral de kwetsbaarheid van een groep jonge tennisprofessionals heeft onze aandacht, omdat onder deze groep financiële risico’s groot zijn. Ook signaleren we dat de meldingsbereidheid te laag is. Daarom spant de KNLTB zich in om op beide punten verbetering te realiseren. Het is verder noodzakelijk dat bij alle betrokken partijen - die samenwerken in de bestrijding van matchfixing - meer resources beschikbaar komen. Een betere samenwerking kan gerealiseerd worden door informatie-uitwisseling te verbeteren. Het investeren in preventie (voorlichting) en monitoring is een must.