Coronacheck

Check het coronatoegangsbewijs!

Om veilig te kunnen sporten is het belangrijk dat we ons houden aan de huidige coronamaatregelen. Uit recente cijfers blijkt dat 52% van de sportclubs het coronatoegangsbewijs (CTB) slechts gedeeltelijk controleert en 35% zelfs helemaal niet. Dit is zorgelijk, zeker in tijden van oplopende besmettingscijfers en stijgende ziekenhuisbezetting. Willen we ingrijpendere maatregelen voor de sportsector voorkomen, dan is het cruciaal dat we ons met elkaar blijven inzetten om sporten bij sportverenigingen mogelijk te houden.

Helaas wordt ook lang niet op alle tennis- en padellocaties het CTB correct gecontroleerd. Er is geen coronatoegangsbewijs nodig om buiten te sporten, maar de binnenruimtes op sportlocaties en binnensportlocaties zijn voor iedereen van 18 jaar en ouder alleen toegankelijk na controle van het CTB. Dat geldt ook voor gebruik van de horeca en het terras. NB. Leraren, coaches, onderhoudsprofessionals, competitie- en toernooileiders en andere noodzakelijke vrijwilligers/functionarissen zijn vrijgesteld van de CTB-verplichting om zo hun functie uit te kunnen voeren. Hebben zij hun taak afgerond, dan zijn ook zij CTB-plichtig.

De KNLTB roept alle tennis- en padelverenigingen en tennis- en padelcentra dringend op om het CTB goed te controleren, dan wel te laten controleren. Ook het checken van een geldig ID-bewijs hoort bij deze controle.

Uitdagingen

Natuurlijk begrijpen we dat het navolgen van de huidige maatregelen voor uitdagingen kan zorgen. Maar het is wel onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om hier invulling aan te geven. Hier lees je alles over de nu geldende maatregelen in de sport. Check ook de veelgestelde vragen.

Eén van de grootste uitdagingen is misschien wel het organiseren van voldoende mankracht.
Denk daarbij eens aan de volgende mogelijkheden:

  • Als daar budget voor is, huur dan extra controleurs in. Dit kan bijvoorbeeld via een beveiligingsbedrijf.
  • Ga het gesprek aan met de gemeente. De gemeente kan meedenken en zo mogelijk ondersteunen bij de controle en handhaving van de coronamaatregelen.
  • Vraag de leden om helpen met controleren.

Andere sportbonden en NOC*NSF doen deze week een soortgelijke oproep. Als we er in de sportwereld samen voor zorgen dat we het CTB én ID-bewijs controleren, houden we samen onze sportkantines open en sport zo toegankelijk mogelijk voor iedereen.