KNLTB Vlag

Nieuwe regelgeving glucocorticoïden

WADA kondigde het met de publicatie van de Dopinglijst van 2021 al aan en met ingang van de Dopinglijst 2022 wordt het definitief: per 1 januari 2022 zijn alle injecteerbare glucocorticoïden verboden binnen wedstrijdverband.

Sporters dienen hier nadrukkelijk rekening mee te houden bij bijvoorbeeld de behandeling van peesklachten en gewrichtsklachten: voor een injectie met glucocorticoiden (corticosteroïden) is een vrijstelling (therapeutic use exemption) nodig. Vanwege de (soms) lange detectietijd van glucocorticoïden moet dit al vanaf eind 2021 gebeuren.

Toedieningswijzen

Glucocorticoïden (ontstekingsremmende middelen) staan op de dopinglijst. Ze zijn momenteel verboden binnen wedstrijdverband wanneer oraal (het middel wordt ingeslikt), intraveneus (in een ader), intramusculair (in een spier) of rectaal (via de anus ingebracht) toegediend. De overige toedieningswijzen waren toegestaan.

Per 1 januari 2022 worden de verboden toedieningswijzen binnen wedstrijdverband uitgebreid naar alle injecties. Bijvoorbeeld ook injecties rondom een pees of in een gewricht zijn dan verboden.

Detectietijd (washout period)

Glucocorticoïden zijn buiten wedstrijdverband toegestaan. De stoffen blijven echter nog een tijd na toediening in het lichaam aanwezig. Zo kan het gebruik van glucocorticoïden buiten wedstrijdverband leiden tot een positieve test binnen wedstrijdverband. Om het risico op een positieve test binnen wedstrijdverband te verkleinen, heeft WADA voor de verboden toedieningswijzen van glucocorticoïden de washout periods bepaald, oftewel de detectietijd. Dit betreft de minimale tijd die WADA noodzakelijk acht tussen de laatste toediening van het glucocorticoïd tot de start van de binnen wedstrijdverbandperiode (23.59 uur op de dag voor de wedstrijd). Bij gebruik van een glucocorticoïd binnen deze tijd adviseert WADA om een dispensatie (vrijstelling, therapeutic use exemption) ) aan te vragen.

 

Toedieningswijze

Soort glucocorticoïd

Detectietijd

Oraal

Alle glucocorticoïden

3 dagen

Uitgezonderd: triamcinolonacetonide

30 dagen

Intramusculair

Betamethason; dexamethason; methylprednisolon

5 dagen

Prednisolon; prednison

10 dagen

Triamcinolonacetonide

60 dagen

Lokale injecties
(o.a. peri-articulair, intra-articulair, peritendineus en intratendineus)

Alle glucocorticoïden

3 dagen

Uitgezonderd: Triamcinolonacetonide; prednisolon; prednison

10 dagen

 

Dispensatie

Als een sporter om medische redenen binnen wedstrijdverband een glucocorticoïd nodig heeft via een verboden toedieningswijze, dan dient hij of zij hiervoor dispensatie (therapeutic use exemption) aan te vragen. Als een sporter om medische redenen buiten wedstrijdverband een glucocorticoïd nodig heeft, dan dient de sporter rekening te houden met de detectietijd van desbetreffend glucocorticoïd en de toedieningswijze. Neemt de sporter tijdens deze detectietijd deel aan wedstrijden? Dan dient de sporter dispensatie aan te vragen. Kijk voor meer informatie over en het aanvragen van een dispensatie op https://gds.dopingautoriteit.nl/ of op https://antidoping.itftennis.com/antidoping/tue/tue.aspx

 Artsen dienen zich ervan bewust te zijn dat peri-articulaire (rondom een gewricht) of intra-articulaire (in een gewricht) injecties onverhoopt kunnen leiden tot intramusculaire (in een spier) toediening. Bij een vermoeden hiervan dient de detectietijd voor intramusculaire toediening aangehouden te worden.

Overige wijzigingen Dopinglijst 2022

De wijziging over de toedieningswijzen van glucocorticoïden heeft een grote impact. Er volgt nog een bericht met overige wijzigingen Dopinglijst 2022 ten opzichte van Dopinglijst 2021.

Vragen?

Zijn er vragen naar aanleiding van dit bericht? Stuur dan een e-mail naar dopingvragen@dopingautoriteit.nl, of stel je vraag via WhatsApp (06-11226200). De vraag wordt binnen één werkdag beantwoord.