Tennisbaan lijnen netpaal

Betaalbaarheid sport in het geding door de Wet Markt en Overheid

De vier sportbonden NOC*NSF, KNHB, KNLTB  en de KNVB roepen de overheid op om de algemeenbelanguitzondering voor de sport te behouden in de Wet Markt en Overheid. Er ligt namelijk een plan om deze wet te wijzigen met als gevolg dat sporten fors duurder kan worden.

Nederland kent een in de wereld uniek sportlandschap met in totaal 25.000 verenigingen en ruim 4 miljoen mensen die bij hun lokale club of vereniging sporten. Daarbij komen nog 5 miljoen vrijwilligers die ervoor zorgen dat er gesport kan worden. Dit is een goedkope en efficiënte manier om Nederland vitaal en in beweging te houden. De verenigingen zorgen bovendien voor sociale verbinding op lokaal niveau tussen verschillende bevolkingsgroepen. Alle generaties, achtergronden en socio-economische groepen sporten en komen samen op en rondom de vereniging.

De Wet Markt en Overheid bevat gedragsregels voor gemeenten en andere overheden die goederen of diensten zelf of via overheidsbedrijven op de markt aanbieden om zo concurrentievervalsing te voorkomen. Met de voorgenomen wetswijziging wordt de algemeenbelanguitzondering aangescherpt, maar blijft de mogelijkheid bestaan om een uitzondering te maken voor sportverenigingen. Veel gemeenten maken nu vanwege de maatschappelijke waarde van verenigingen gebruik van deze mogelijkheid. Accommodaties voor sport kunnen hierdoor onder de kostprijs worden aangeboden, waardoor de contributies lager uitvallen en de sport voor iedereen betaalbaar is. Aanpassingen in dit systeem hebben dus grote gevolgen voor de sporters.

Het belang en de positie van sport is nu nog onvoldoende gewaarborgd in het nieuwe wetsvoorstel. Op 8 september vindt er in Den Haag een rondetafelgesprek plaats over de Wet Markt en Overheid, waarvoor de sportsector niet is uitgenodigd.